Gründeren sikrer velferden – fjern formuesskatten

Når formuesskatten gir konkurransefordeler for utenlandske eiere og hemmer innovasjon, er det en trussel mot velferdsstaten. Vi trenger å stimulere til nyetableringer og vi trenger å hjelpe de som "hopper" i det. Det er et politisk ansvar å legge forholdene bedre til rette, og dersom de ikke går i skyttergraven så er det mulig å finne gode løsninger som sikrer velferden.

By |2021-08-23T11:49:17+02:00August 2019|Økonomi|0 Comments
Go to Top