Regnskap på web og mobil

Vi benytter Xledger og Poweroffice GO for å effektivisere arbeidsoppgavene. Få svarene du trenger raskt og effektivt med moderne systemer i skyen.

Hvilket system du skal velge avhenger av selskapets behov.  Dette avgjør vi sammen slik at vi kan gi din bedrift en optimal løsning.

Felles for begge systemene er at viktige funksjoner er tilgjengelig der du er, på både web og mobil.

Vi hjelper med
 • Prosjekt

 • Fakturering

 • Lønn

 • Inn- og utbetalinger

 • Rapportering

 • Årsoppgjør

 • Bedriftsøkonomisk rådgivning

Vi hjelper med
 • Prosjekt

 • Fakturering

 • Lønn

 • Inn- og utbetalinger

 • Rapportering

 • Årsoppgjør

 • Bedriftsøkonomisk rådgivning

Løpende regnskapsføring

Vi tilbyr online web-regnskap. Du kan fakturere, godkjenne regninger og følge med via smart-telefon eller ipad

Årsregnskap

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av lovpålagt offisielt årsregnskap med noter. Vi kan også bistå med utkast til årsberetning, og gi veiledning til hva styret bør uttale seg om i årsberetningen.

Skattepapirer og bistand i skattesaker

Vi utarbeider selvangivelse med tilhørende vedlegg, og sender dette til skatteetaten. Vi har kompetanse til å ivareta alle dine interesser i skattesaker, og sørger for at skatteberegningen blir riktig.

Aksjonærregisteroppgave

Vi sørger for å levere korrekte og oppdaterte rapporter til aksjonærregisteret. Dette kan være utbytte, endring i eierandeler, kapitalendringer osv. Alltid riktige opplysninger til dine aksjonæreres skattemelding.

Løpende regnskapsføring

Vi tilbyr online web-regnskap. Du kan fakturere, godkjenne regninger og følge med via smart-telefon eller ipad

Årsregnskap

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av lovpålagt offisielt årsregnskap med noter. Vi kan også bistå med utkast til årsberetning, og gi veiledning til hva styret bør uttale seg om i årsberetningen.

Skattepapirer og bistand i skattesaker

Vi utarbeider selvangivelse med tilhørende vedlegg, og sender dette til skatteetaten. Vi har kompetanse til å ivareta alle dine interesser i skattesaker, og sørger for at skatteberegningen blir riktig.

Aksjonær-

registeroppgave

Vi sørger for å levere korrekte og oppdaterte rapporter til aksjonærregisteret. Dette kan være utbytte, endring i eierandeler, kapitalendringer osv. Alltid riktige opplysninger til dine aksjonæreres skattemelding.

Løpende regnskapsføring

Vi tilbyr online web-regnskap. Du kan fakturere, godkjenne regninger og følge med via smart-telefon eller ipad

Årsregnskap

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av lovpålagt offisielt årsregnskap med noter. Vi kan også bistå med utkast til årsberetning, og gi veiledning til hva styret bør uttale seg om i årsberetningen.

Skattepapirer og bistand i skattesaker

Vi utarbeider selvangivelse med tilhørende vedlegg, og sender dette til skatteetaten. Vi har kompetanse til å ivareta alle dine interesser i skattesaker, og sørger for at skatteberegningen blir riktig.

Aksjonær-

registeroppgave

Vi sørger for å levere korrekte og oppdaterte rapporter til aksjonærregisteret. Dette kan være utbytte, endring i eierandeler, kapitalendringer osv. Alltid riktige opplysninger til dine aksjonæreres skattemelding.

Gjør det enkelt å være borte

Nå kan du enkelt løse enkle oppgaver på mobilen eller nettbrett, rett fra sofaen. Dagens teknologi er lagt opp slik at du skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst på nett. Vår programvare for fakturering, bilag, reiseregning og rapporter gjør jobben kjapt og enkelt.

Gjør det enkelt å være borte

Nå kan du enkelt løse enkle oppgaver på mobilen eller nettbrett, rett fra sofaen. Dagens teknologi er lagt opp slik at du skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst på nett. Vår programvare for fakturering, bilag, reiseregning og rapporter gjør jobben kjapt og enkelt.

Gjør det enkelt å være borte

Nå kan du enkelt løse enkle oppgaver på mobilen eller nettbrett, rett fra sofaen. Dagens teknologi er lagt opp slik at du skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst på nett. Vår programvare for fakturering, bilag, reiseregning og rapporter gjør jobben kjapt og enkelt.

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556