Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet og sikrer personopplysningene til våre kunder! Denne
personvernerklæring forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring

Erklæringen gjelder Tind Økonomi AS og nettsiden www.tindok.no.

Tind Økonomi skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Behandling av personopplysninger

Tind Økonomi AS behandler personopplysninger både som arbeidsgiver, som leverandør av økonomitjenester, i forbindelse med markedsføring og ved besøk på vår hjemmeside, med det formål å kunne levere og yte de tjenester som selskapet tilbyr.
For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, e-post, fødselsdato, arbeidsgiver etc.
Tind Økonomi AS gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan derimot bli delt med tredjepart om man ser nødvendigheten for å administrere, drifte og vedlikeholde byrået nettside eller tjenester. Ved bruk av vår nettside vil det automatisk bli samlet inn opplysninger, hvorav noen kan være av personlig karakter. Dette kan være IP-adresse, lokasjon/posisjon, enhetsinnstillinger, diverse, informasjon vedr. operativsystem som benyttes, informasjonskapsel (cookie) og lignende.

Behandlingsgrunnlaget for behandling

Vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtalen som du som kunde har inngått med oss. Ved å følge gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Tredjeparts aktører
Tind Økonomi AS har samarbeid med underleverandører som leverer systemer eller verktøy for å kunne drifte byrået. I tilfeller med andre aktører som opererer på vegne av byrået og som involverer behandling av personopplysninger, foreligger en databehandleravtale til grunn – dette med formål om å forsikre oss om at personopplysninger blir behandlet etter regelverket.

Tind Økonomi AS har rutiner og retningslinjer overfor sine ansatte samt leverandører for å forsikre om at personopplysninger sikres til enhver tid.
Med formål om å kunne tilby et brukervennlig nettsted, analyseres brukermønsteret blant de som besøker vårt nettsted. For dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som blant annet bruker informasjonskapsler/cookies. Informasjon som samles inn av Google Analytics lagres på deres server i USA.

Lagringstid av data

Personopplysninger lagres så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring. Vi viser blant annet til bokføringsloven og regnskapsloven.
Ved forespørsel fra deg vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger videre.

Dine rettigheter

  • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensing av behandling
  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller andre
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger

Tind Økonomi AS v/ daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som selskapet har samlet inn, og opptrer som databehandler overfor våre oppdragsgivere basert på inngått oppdragsavtale.

Besøksadresse Os : Brugata 6, 5200 Os
Besøksadresse Bergen: Vaskerelven 39, 5014 Bergen

E-postadresse: post@tindok.no
Telefon: 90 58 39 27

Dersom du mener Tind Økonomi AS behandler personopplysninger i strid med lovverket, ber vi om en tilbakemelding om dette. Du kan også rette spørsmål eller klage til Datatilsynet.