Tjenester2023-08-11T22:20:57+02:00

Våre tjenester

Nå kan du enkelt løse enkle oppgaver på mobilen eller nettbrett, rett fra sofaen. Dagens teknologi er lagt opp slik at du skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst på nett.

Vår programvare for fakturering, bilag, reiseregning og rapporter gjør jobben kjapt og enkelt.

Nå kan du enkelt løse enkle oppgaver på mobilen eller nettbrett, rett fra sofaen. Dagens teknologi er lagt opp slik at du skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst på nett.

Vår programvare for fakturering, bilag, reiseregning og rapporter gjør jobben kjapt og enkelt.

En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.

I Tind Økonomi er det de digitale løsningene som gjelder. Vi bruker de beste økonomisystemene i skyen, og sammen med våre dyktige konsulenter bidrar vi til digitalisering av våre kunders forretningsprosesser.

En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.

I Tind Økonomi er det de digitale løsningene som gjelder. Vi bruker de beste økonomisystemene i skyen, og sammen med våre dyktige konsulenter bidrar vi til digitalisering av våre kunders forretningsprosesser.

Lønn og lønnskjøring krever fagkunnskap. Regelverket endrer seg, og det å gi de ansatte riktig lønn er noe man enhver bedrift setter høyt på listen over viktige oppgaver. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Våre konsulenter er til enhver tid oppdaterte på endringer i lover og regler som gjelder lønn og rapportering av lønnsytelser.

Lønn og lønnskjøring krever fagkunnskap. Regelverket endrer seg, og det å gi de ansatte riktig lønn er noe man enhver bedrift setter høyt på listen over viktige oppgaver. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Våre konsulenter er til enhver tid oppdaterte på endringer i lover og regler som gjelder lønn og rapportering av lønnsytelser.

Ofte stilte spørsmål

Hvem trenger å føre regnskap?2023-07-06T17:03:48+02:00

Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt, i tillegg alle andre selskaper som har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Listen finner du i lov om årsregnskap §1-2. Det samme gjelder for alle enkeltpersonforetak som tjener mer enn 50 000 kroner i året. Å bokføre betyr å registrere økonomiske hendelser. Når du har bokføringsplikt må du registrere i samsvar med bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Må jeg ha regnskapsfører?2021-08-16T17:22:21+02:00

Det er ingen krav til å engasjere en ekstern regnskapsfører. Det kan likevel være lurt om du vurdere din kunnskap og kompetanse som utilstrekkelig i forhold til de krav som settes til selskapet ditt i forhold til lønnskjøring, rapportering av merverdiavgift, skatt osv.

Når må jeg engasjere en revisor?2023-07-06T16:55:48+02:00

Når ett eller flere av punktene nedenfor inntreffer har selskapet revisjonsplikt  (terskelverdier frem til 30.april 2023 i parantes)

  • Omsetning overstiger 7 mnok  (6. mnok)
  • Balansesummen er over 27 mnok (23 mnok)
  • Gjennomsnittlige antall årsverk er høyere enn 10

Disse nye grensene gjelder fra og med 1.5.2023, og besluttes basert på årsregnskapet for 2022. Det betyr at dersom årsregnskapet vedtas før 1.5.23 så gjelder de gamle terskelverdiene. Vedtas de etter 1.5.2023 så gjelder de nye terskelverdiene.

Enkelte bransjer har revisjonsplikt uavhengig av vilkårene over fordi det følger av særlovgivning.  Samme kan gjelde enkelte selskapsformer. Et eksempel er stiftelser som har revisjonsplikt uansett størrelse. Hvem som har revisjonsplikt, finner du i kapittel 2 i revisorloven.

Hvorfor må jeg ha egen skattetrekkskonto?2021-08-16T17:23:40+02:00

Skattetrekket tilhører de ansatte og skal sikres i påvente av at de betales til skatteetaten. Dersom de ikke står på en særskilt konto så vil man ikke kunne skille hva som er selskapets kapital og de ansattes kapital.  I stedet for å ha egen konto kan bedriften stille bankgaranti for skattetrekket. Garantien må da være så høy at den dekker det høyeste skattetrekket i en gitt termin.

Er bokføring og regnskap det samme?2023-07-06T16:56:57+02:00

I daglig tale blir det ofte regnskap brukt som et synonym til bokføring. Bokføring er hvordan økonomiske data skal registreres og hvilke krav som settes til dokumentasjon, avstemming, oppbevaring osv. Regnskap er hvordan selskapet skal presentere sin økonomisk status i årsregnskapet. Her har man grunnleggende prinsipper, krav til noteinformasjon osv. Du kan si at bokføringen legger fundamentet for utarbeidelse av regnskapet og skattemeldingen.

Hvor mye må mitt aksjeselskap betale i skatt?2023-07-06T17:00:51+02:00

Skattesatsen på selskapets overskudd er 22%. Denne utlignes og betales av selskapet. Men det er også noen skatter som utlignes på aksjonæren, men har sitt opphav fra selskapets tall. En av disse er formuesskatten. Formue er alt selskapet eier minus gjeld (med visse justeringer fastsatt i skatteloven kapittel 4). Selskapets formue rapporteres inn på selskapets aksjonærer og øker aksjonærens formue og beskattes på han/henne dersom man er over fribeløpet for formuesskatt. Selskapet selv betaler aldri formuesskatt. Dersom selskapet betaler ut utbytte har ikke selskapet trekkplikt (som ved lønn) på utbytte som utbetales. Aksjonæren må selv avsette utbytteskatten dersom han vil unngå «baksmell».  For å beregne utbytteskatten grosser man opp grunnlaget med 1,60772 og multipliserer med 22%. Har man eks. 100 i utbytte er altså skattegrunnlaget 160,7 og utbytteskatten er 37,8.  Den effektive utbytteskatten er altså 37,8%.

Kan jeg lage faktura i Word?2021-08-16T17:25:37+02:00

Du kan lage faktura i Word, eller skrive den for hånd men da må den skrives ut på en blankett fra trykkeri, med forhåndstrykt nummerering, selskapets navn og organisasjonsnummer. Alternativet må du benytte et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles av systemet.

Kan jeg bruke Excel til å føre regnskapet mitt?2021-08-16T17:26:08+02:00

Ja, dersom har færre enn 600 bilag i året, har du lov til å bruke et Excel-ark. Har du flere bilag enn 600 må du bruke et regnskapsprogram. Normalt anbefaler vi regnskapsprogram dersom du har merverdiavgift, eller skal kjøre lønn selv om du har mindre enn 600 bilag i året.

Ofte stilte spørsmål

Hvem trenger å føre regnskap?2023-07-06T17:03:48+02:00

Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt, i tillegg alle andre selskaper som har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Listen finner du i lov om årsregnskap §1-2. Det samme gjelder for alle enkeltpersonforetak som tjener mer enn 50 000 kroner i året. Å bokføre betyr å registrere økonomiske hendelser. Når du har bokføringsplikt må du registrere i samsvar med bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Må jeg ha regnskapsfører?2021-08-16T17:22:21+02:00

Det er ingen krav til å engasjere en ekstern regnskapsfører. Det kan likevel være lurt om du vurdere din kunnskap og kompetanse som utilstrekkelig i forhold til de krav som settes til selskapet ditt i forhold til lønnskjøring, rapportering av merverdiavgift, skatt osv.

Når må jeg engasjere en revisor?2023-07-06T16:55:48+02:00

Når ett eller flere av punktene nedenfor inntreffer har selskapet revisjonsplikt  (terskelverdier frem til 30.april 2023 i parantes)

  • Omsetning overstiger 7 mnok  (6. mnok)
  • Balansesummen er over 27 mnok (23 mnok)
  • Gjennomsnittlige antall årsverk er høyere enn 10

Disse nye grensene gjelder fra og med 1.5.2023, og besluttes basert på årsregnskapet for 2022. Det betyr at dersom årsregnskapet vedtas før 1.5.23 så gjelder de gamle terskelverdiene. Vedtas de etter 1.5.2023 så gjelder de nye terskelverdiene.

Enkelte bransjer har revisjonsplikt uavhengig av vilkårene over fordi det følger av særlovgivning.  Samme kan gjelde enkelte selskapsformer. Et eksempel er stiftelser som har revisjonsplikt uansett størrelse. Hvem som har revisjonsplikt, finner du i kapittel 2 i revisorloven.

Hvorfor må jeg ha egen skattetrekkskonto?2021-08-16T17:23:40+02:00

Skattetrekket tilhører de ansatte og skal sikres i påvente av at de betales til skatteetaten. Dersom de ikke står på en særskilt konto så vil man ikke kunne skille hva som er selskapets kapital og de ansattes kapital.  I stedet for å ha egen konto kan bedriften stille bankgaranti for skattetrekket. Garantien må da være så høy at den dekker det høyeste skattetrekket i en gitt termin.

Er bokføring og regnskap det samme?2023-07-06T16:56:57+02:00

I daglig tale blir det ofte regnskap brukt som et synonym til bokføring. Bokføring er hvordan økonomiske data skal registreres og hvilke krav som settes til dokumentasjon, avstemming, oppbevaring osv. Regnskap er hvordan selskapet skal presentere sin økonomisk status i årsregnskapet. Her har man grunnleggende prinsipper, krav til noteinformasjon osv. Du kan si at bokføringen legger fundamentet for utarbeidelse av regnskapet og skattemeldingen.

Hvor mye må mitt aksjeselskap betale i skatt?2023-07-06T17:00:51+02:00

Skattesatsen på selskapets overskudd er 22%. Denne utlignes og betales av selskapet. Men det er også noen skatter som utlignes på aksjonæren, men har sitt opphav fra selskapets tall. En av disse er formuesskatten. Formue er alt selskapet eier minus gjeld (med visse justeringer fastsatt i skatteloven kapittel 4). Selskapets formue rapporteres inn på selskapets aksjonærer og øker aksjonærens formue og beskattes på han/henne dersom man er over fribeløpet for formuesskatt. Selskapet selv betaler aldri formuesskatt. Dersom selskapet betaler ut utbytte har ikke selskapet trekkplikt (som ved lønn) på utbytte som utbetales. Aksjonæren må selv avsette utbytteskatten dersom han vil unngå «baksmell».  For å beregne utbytteskatten grosser man opp grunnlaget med 1,60772 og multipliserer med 22%. Har man eks. 100 i utbytte er altså skattegrunnlaget 160,7 og utbytteskatten er 37,8.  Den effektive utbytteskatten er altså 37,8%.

Kan jeg lage faktura i Word?2021-08-16T17:25:37+02:00

Du kan lage faktura i Word, eller skrive den for hånd men da må den skrives ut på en blankett fra trykkeri, med forhåndstrykt nummerering, selskapets navn og organisasjonsnummer. Alternativet må du benytte et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles av systemet.

Kan jeg bruke Excel til å føre regnskapet mitt?2021-08-16T17:26:08+02:00

Ja, dersom har færre enn 600 bilag i året, har du lov til å bruke et Excel-ark. Har du flere bilag enn 600 må du bruke et regnskapsprogram. Normalt anbefaler vi regnskapsprogram dersom du har merverdiavgift, eller skal kjøre lønn selv om du har mindre enn 600 bilag i året.

‘Vi bruker sannsynligvis 70% mindre tid på økonomi og samtidig har vi en bedre oversikt. Forretningssystemet Xledger som Tind Økonomi tilbyr oss, er rett å slett himmelsk’

‘Vi bruker sannsynligvis 70% mindre tid på økonomi og samtidig har vi en bedre oversikt. Forretningssystemet Xledger som Tind Økonomi tilbyr oss, er rett å slett himmelsk’

Fortsatt i tvil?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg finne den rette løsningen for din bedrift!

Go to Top