Økonomisk Rådgivning

Bak hvert tall ligger det en historie om en prestasjon, utført av en ansatt, en gruppe ansatte, eller hele selskapet. Det er hva du gjør hver dag, som kommer til uttrykk i tallene. Tallet i seg selv er ikke det mest interessante, men hvorfor det ble som det ble, og ikke minst hvordan du kan påvirke det i riktig retning.

Vi hjelper med
 • Nyetablering av selskap

 • Likviditetsstyring

 • Strategi og forretningsutvikling

 • Skatt og MVA-rådgivning

 • Avvikling av selskap

 • Budsjettering og prognose

 • Regnskapssjef for utleie

 • Verdsettelse

 • Fusjon og fisjon

 • Analyse

Vi hjelper med
 • Nyetablering av selskap

 • Likviditetsstyring

 • Strategi og forretningsutvikling

 • Skatt og MVA-rådgivning

 • Avvikling av selskap

 • Budsjettering og prognose

 • Regnskapssjef for utleie

 • Verdsettelse

 • Fusjon og fisjon

 • Analyse

knut_rådgiver

Styrekonsulent

Vi sørger for at du har grunnlaget du trenger, for å ta riktige beslutninger basert på økonomiske data. Vi bistår i styremøter, presenterer den økonomiske statusen og gir råd om forbedringsmuligheter.

Budsjettering og likviditetsstyring

Du kan benytte oss til en kvalitativ gjennomgang av budsjettforutsetningene, og til den tekniske utarbeidelsen og presentasjonen av det integrerte resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet.

Insourcing

På insourcing kan vi kan levere hele økonomifunksjonen – Enten du trenger du økonomisjef, regnskapsjef, regnskapskonsulent eller controller har vi det som skal til for å kunne hjelpe deg. Vi tilpasser leveransen til ditt behov, og løser ditt behov enten det er kortvarig eller er av lenger karakter.

Rådgivning skatt og avgift

Det å være riktig tilpasset reglene på skatte- og avgiftsområdet er viktig. Her kan vi tilby riktig rådgivning.

Mange regler, som til dels også kan være uoversiktlige, gjør at man kanskje ikke vet om man har formalitetene i orden. Enkelte næringer er spesielt utsatt, og manglende skatteplanlegging kan koste dyrt.

Strategi og forretningsutvikling

En god analyse av “nå”-situasjonen er grunnlaget for den totalstrategien, og de delstrategier, som må utformes for at målsetningen nås. Det å holde stø kurs i forhold til de valgene man har tatt, er ofte en viktig suksessfaktor for mange bedrifter når det gjelder forretningsutvikling.

Styrekonsulent

Vi sørger for at du har grunnlaget du trenger, for å ta riktige beslutninger basert på økonomiske data. Vi bistår i styremøter, presenterer den økonomiske statusen og gir råd om forbedringsmuligheter.

Budsjettering og likviditetsstyring

Du kan benytte oss til en kvalitativ gjennomgang av budsjettforutsetningene, og til den tekniske utarbeidelsen og presentasjonen av det integrerte resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet.

Insourcing

På insourcing kan vi kan levere hele økonomifunksjonen – Enten du trenger du økonomisjef, regnskapsjef, regnskapskonsulent eller controller har vi det som skal til for å kunne hjelpe deg. Vi tilpasser leveransen til ditt behov, og løser ditt behov enten det er kortvarig eller er av lenger karakter.

Rådgivning skatt og avgift

Det å være riktig tilpasset reglene på skatte- og avgiftsområdet er viktig. Her kan vi tilby riktig rådgivning.

Mange regler, som til dels også kan være uoversiktlige, gjør at man kanskje ikke vet om man har formalitetene i orden. Enkelte næringer er spesielt utsatt, og manglende skatteplanlegging kan koste dyrt.

Strategi og forretningsutvikling

En god analyse av “nå”-situasjonen er grunnlaget for den totalstrategien, og de delstrategier, som må utformes for at målsetningen nås. Det å holde stø kurs i forhold til de valgene man har tatt, er ofte en viktig suksessfaktor for mange bedrifter når det gjelder forretningsutvikling.

Styrekonsulent

Vi sørger for at du har grunnlaget du trenger, for å ta riktige beslutninger basert på økonomiske data. Vi bistår i styremøter, presenterer den økonomiske statusen og gir råd om forbedringsmuligheter.

Budsjettering og likviditetsstyring

Du kan benytte oss til en kvalitativ gjennomgang av budsjettforutsetningene, og til den tekniske utarbeidelsen og presentasjonen av det integrerte resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet.

Insourcing

På insourcing kan vi kan levere hele økonomifunksjonen – Enten du trenger du økonomisjef, regnskapsjef, regnskapskonsulent eller controller har vi det som skal til for å kunne hjelpe deg. Vi tilpasser leveransen til ditt behov, og løser ditt behov enten det er kortvarig eller er av lenger karakter.

Rådgivning skatt og avgift

Det å være riktig tilpasset reglene på skatte- og avgiftsområdet er viktig. Her kan vi tilby riktig rådgivning.

Mange regler, som til dels også kan være uoversiktlige, gjør at man kanskje ikke vet om man har formalitetene i orden. Enkelte næringer er spesielt utsatt, og manglende skatteplanlegging kan koste dyrt.

Strategi og forretnings-

utvikling

En god analyse av “nå”-situasjonen er grunnlaget for den totalstrategien, og de delstrategier, som må utformes for at målsetningen nås. Det å holde stø kurs i forhold til de valgene man har tatt, er ofte en viktig suksessfaktor for mange bedrifter når det gjelder forretningsutvikling.

Råd som virker

En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.

I Tind Økonomi er det de digitale løsningene som gjelder. Vi bruker de beste økonomisystemene i skyen, og sammen med våre dyktige konsulenter bidrar vi til digitalisering av våre kunders forretningsprosesser.

Vi spesialiserer oss på integrerte løsninger slik at systemene tilpasses selskapets behov på en best mulig måte. Sammen skal vi redusere manuelle arbeidsoperasjoner og sørge for at de økonomiske tallene er oppdatert.

Vi tilbyr våre løsninger i Xledger og Poweroffice GO, som vi tilpasser til din virksomhet.

Med digitale systemer får du enkelt tilgang til regnskapet på mobil og PC. Fra dashbordet har du tilgang all informasjonen du trenger med drilldown ned til det enkelte bilag.

Råd som virker

En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.

I Tind Økonomi er det de digitale løsningene som gjelder. Vi bruker de beste økonomisystemene i skyen, og sammen med våre dyktige konsulenter bidrar vi til digitalisering av våre kunders forretningsprosesser.

Vi spesialiserer oss på integrerte løsninger slik at systemene tilpasses selskapets behov på en best mulig måte. Sammen skal vi redusere manuelle arbeidsoperasjoner og sørge for at de økonomiske tallene er oppdatert.

Vi tilbyr våre løsninger i Xledger og Poweroffice GO, som vi tilpasser til din virksomhet.

Med digitale systemer får du enkelt tilgang til regnskapet på mobil og PC. Fra dashbordet har du tilgang all informasjonen du trenger med drilldown ned til det enkelte bilag.

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556