Lønn og timeregistrering

Lønn og lønnskjøring krever fagkunnskap. Regelverket endrer seg, og det å gi de ansatte riktig lønn er noe man enhver bedrift setter høyt på listen over viktige oppgaver. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter. Våre konsulenter er til enhver tid oppdaterte på endringer i lover og regler som gjelder lønn og rapportering av lønnsytelser.

Vi hjelper med
  • Lønnskjøring

  • Rådgivning

  • Pensjonsberegning

  • Rapportering

  • A-melding

Vi hjelper med
  • Lønnskjøring

  • Rådgivning

  • Pensjonsberegning

  • Rapportering

  • A-melding

Løpende lønnskjøring

Pensjon – innmelding & utmelding

Sykepengerefusjoner

Løpende lønnskjøring

Pensjon – innmelding & utmelding

Sykepengerefusjoner

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg

Tlf:
978 90 556