Tre enkle råd for å ta kontroll på pengene!

Cash is king

Det er ganske selvsagt at penger på konto er bedre enn penger på vei inn. Likevel ser man i praksis at mange bedrifter ikke betaler når de skal. Årsakene kan være mange, fra at man er uenig i fakturaen, at arbeidet ikke er utført som avtalt, eller at kunden bevisst eller ubevisst har andre årsaker til å ikke betale.
Til syvende og sist er det du og dine rutiner som må sørge for at det er kontroll på likviditeten, slik at du ikke ufrivillig havner i en vond sirkel, eller i verste fall risikerer at fordringen blir foreldet.

Ta inkassojobben selv

Du trenger ikke et inkassoselskap for å kreve inn utestående fordringer. Du kan gjøre jobben selv. Dette kalles egeninkasso, mens bruk av inkassoselskap kalles fremmedinkasso. Deler av inkassoloven vil også gjelde for egeninkasso, men det er mange regler som er rettet primært mot inkassoselskaper. Mange opplever derfor egeninkasso som en effektiv innkrevingsform.
Hvor lenge skal du akseptere unnskyldninger og lovnader om snarlig betaling? Det kommer selvsagt an på situasjonen og kundeforholdet, og du er den nærmeste til å vurdere svaret. Men du kan være rimelig sikker på at du ikke er alene om å ha krav mot kunden som ikke blir betalt. Så hvordan kan du sikre deg bedre?

Tre enkle råd mot manglende betaling:

1. Forsikre deg om at det ikke er innsigelser på kravet. Dersom det er innsigelser, og du er uenig i innsigelsene, bør du ta initiativ for å få saken til forliksrådet. Er du enig i innsigelsene, retter eller fullfører du det som mangler så raskt som mulig.

2. Dersom det ikke er innsigelser, men du likevel ikke får betaling kan det skyldes enten kundens betalingsevne eller vilje. Det er noen ganger slik at man opplever at mange utviser stor vilje til å betale, uten at det nødvendigvis skjer noe. Vi anbefaler da å starte en prosess med inkassovarsel, betalingsoppfordring og til slutt en inkassoprosess som skal ende i et tvangsgrunnlag slik at det kan tas utlegg for å sikre at du får oppgjør.

3. Dersom det ikke er betalingsevne eller noe å søke dekning i hos motpart oppnår man nødvendigvis ikke så mye ved å kreve utlegg. En avtale og en erkjennelse fra kunden på at han skylder penger, med en plan for tilbakebetaling er et minimum. Selskapet kan være i en situasjon der de er nær ved å søke oppbud eller åpning av konkurs, med risiko for tap av hele fordringen.
Dersom dette ikke skjer og selskapet kommer tilbake vil en avtale bryte foreldelsesfristen som normalt løper på slike fordringer. Da har du kravet i behold selv om det kanskje går mange år før du får pengene.

Bestem deg for rutinen

Den største feilen man gjør er ofte at man er passiv, og venter litt for lenge før man setter i verk tiltakene. I mange tilfeller gjør man kanskje ikke heller et godt nok forarbeid før man innvilger kreditt. Å ta en kredittsjekk kan gi deg informasjon om det bør innvilges kreditt eller ikke.

Oppdaterte regnskap gir deg grunnlag for riktige beslutninger

Mange vegrer seg for å iverksette tiltak fordi man er usikker på om regnskapet er à jour og oppdatert. Man ønsker jo ikke å purre på noen som har betalt. Vi avstemmer bankkonto løpende, og er à jour slik at du ikke trenger å bekymre deg for slike ting. Ønsker du en proaktiv og forretningsorientert regnskapsrådgiver, er vi sannsynligvis den riktige samarbeidspartneren for deg.

Ta kontakt nå på 905 83 927

Del dette innlegget

2 Comments

  1. […] Svak prosjektstyring leder ofte til at man fakturerer kunde for sent. Man føler man ikke har et riktig nok grunnlag, og venter da i lengste laget med å fakturere. Dette kan gi selskapet en unødvendig likviditetsbelastning.  Både ansatte og leverandører skal gjerne ha betalt i løpet av 30 dager.  Husk at kredittid bør regnes fra det tidspunktet du har mulighet til å fakturere, og ikke fra det tidspunktet fakturaen faktisk er utstedt.  Dersom man begynner å regne på dette ser man at det kan være mye å hente. Ønsker du å lese hvordan du kan sikre innbetaling kan du lese vår blogg om tre enkle råd for å ta kontroll på pengene […]

  2. […] tilfeller så er det grunner til at pengene ikke kommer på konto. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.  Det vi ønsker å fokusere på nå er hvordan vi gjennom systemet kan få en automatisk rutine […]

Leave A Comment