Har du styret på stell?

 

Krystallklare krav til styrefunksjonen

Aksjeloven stiller noen ufravikelige betingelser til styrets rolle. Dette gjelder det man kaller forvaltnings- og tilsynsansvaret.

  1. Forvaltningsansvaret er formulert i aksjeloven §6-12 og sier at styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. I dette ligger et ansvar for å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling,  og at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
  2. Tilsynsansvaret er formulert i aksjeloven §6-13 og sier at styret har det overordnede ansvar for styring og tilsyn med selskapet. I dette ligger også tilsyn med daglig ledelse

Viktige ord som benyttes i lovteksten og som viser aktsomhetskravet er

  • – «skal sørge for»
  • – «skal holde seg orientert»
  • – «plikter å påse»
  • – «betryggende kontroll»

Det er altså ikke kan eller bør formuleringer, og loven forventer aktiv tilnærming fra styrets medlemmer. Man kan altså ikke si at man ikke har fått nødvendig informasjon.

Vekst – økt risiko og andre behov

Når selskapet vokser øker risikoen og det blir kanskje vanskeligere å holde styr på rollene man har i selskapet. Samtidig melder det seg nye behov som ikke var der når selskapet var mindre.  Når selskapet vokser vil styret i tillegg til forvaltning og tilsyn også måtte ta en viktig posisjon i forhold til strategiarbeidet.

Når man kommer dit, er tiden kanskje inne for å fordele «hattene» på flere hoder?  Det vil utvilsomt gi selskapet et løft når man får til et godt samspill mellom eier, styret og daglig ledelse. Dette fordrer jo naturligvis at eierne har en formening om hva de ønske med sitt eierskap, og at styret er i stand til å forstå bestillingen så godt at man kan formulere noen klare forventninger til den daglig ledelse. Daglig leder vil i neste omgang være ansvarlig for å organisere driften og levere i henhold til de forventninger som er gitt.

Å få styret på stell kan i mange sammenhenger være en smart investering som gir gode økonomiske resultat.

Vi i Tind kan bidra med oppdatert økonomisk styringsinformasjon, og sånn sett bidra til at lovens strenge krav blir oppfylt. Videre kan vi være styrekonsulenter og bidra som diskusjonspartner i saker som er viktig for ditt selskap. Ta en telefon til oss i dag for en uforpliktende prat.

 

Del dette innlegget

Published On: October 20190 Comments on Har du styret på stell?

Leave A Comment