Nå kan du engasjere en styrementor fra Tind Økonomi

Fordeler med å leie en styrementor fra oss

 1. 1. Du får en ekstern diskusjonspartner i viktige saker for bedriften
 2. 2. Du får tilgang til backup på økonomi/regnskapsfunksjonen om noen av de ansatte blir syke eller er på ferie
 3. 3. Du får et bredere beslutningsgrunnlag fordi vi har analyseverktøy som tvinger frem de viktige temaene.
 4. 4. Du gjør noe som dine konkurrenter ikke gjør. Systematisk arbeid med målrettet fokus vil gi deg bedre resultat

Fra tall til handling 

Selvsagt kan vi hjelpe deg med å få produsert regnskapet, beregnet lønn, fakturert og sørge for at momsoppgaven blir sendt inn før fristen.  Men vil du virkelig skaffe deg et konkurransemessig fortrinn bør du også vurdere en av våre andre tjenester.

Gjøre selv, eller overlate regnskapsarbeidet til andre?

Selv om enkelte tilbydere overselger hvor enkelt det er å ha kontroll på regnskapet bare man bruker deres system, så er det viktig å ha i tankene at regnskap er et fag. Man blir desverre ikke ekspert på regnskap bare fordi verktøyene man benytter har blitt bedre.  Men har du kompetansen er det i dag muligheter for å gjøre mer selv. Teknologien gjør samhandlingen mellom deg og oss enklere, der oppgavene kan fordeles basert på det som er mest hensiktsmessig og fornuftig.

I Tind har vi fokus på kvalitet i de systemene og prosessene som leder frem til et korrekt regnskap. I denne prosessen er våre kunder utførere av enkelte oppgaver, mens vi utfører de andre oppgavene. Vi bygger vår rådgivning på oppdaterte regnskap.

Vi flytter fokus fra produksjon til bruk av tallene

Det som skiller oss fra de fleste konkurrenter er at vi har fokus på bruk av tallene. For i tallene ligger det mye informasjon, historie og fremtid.  Vi har investert i et av de kraftigste analyseverktøyene i markedet nettopp fordi vi skal være en diskusjonspartner med ledelsen og styret på operative spørsmål. Diskusjoner som skal gjøre din bedrift bedre og skaffe deg konkurransefordeler.

Eksempel på noen få spørsmål som vil være naturlig å diskutere:

 • – Dersom kredittiden til kunder reduseres med 5 dager, hvor mye likviditet frigjøres da?
 • – Derom dekningsbidraget blir redusert med 2%-poeng,  og kostnadene holder seg stabile ut året, hva blir resultatet?
 • – Har jeg tilstrekkelig kassekreditt med tanke på veksten jeg har planlagt?
 • – Hvor ligger risikoen for videre utvikling av selskapet? Personalressurser, teknologisk, økonomisk eller    finansielt?  Kanskje en kombinasjon av flere faktorer?
 • – Vi trenger et likviditetsbudsjett for det neste året. Kan dere bistå med det?

Våre rådgivningstjenester

Spørsmålene over er bare eksempel.  Vi kan kategorisere tjenestene i følgende hovedkategorier.

 • – Analyse av egen virksomhet  for å skape diskusjoner rundt prestasjon, handlinger og fokusert samordning for å ta selskapet til et nytt nivå
 1. – Risikovurdering og simulering der man identifiserer og endrer kritiske parameter for å se effekten på likviditet, lønnsomhet og soliditet.
 2. – Sammenligning mot konkurrenter. Hvordan presterer mitt firma i forhold til de jeg ser på som mine største konkurrenter.  Hva er det de eller vi gjør bra? Har vi noe å lære?
 3. – Strategi og budsjettering. Basert på grundige diskusjoner fokuserer man på strategien. Utarbeider handlingsplaner og utarbeider budsjetter på disse forutsetningene.
 4. – Målrettet rapportering. Vi måler faktiske prestasjon mot budsjett, utarbeider prognoser og identifiserer avvik og evt.  korrigerende tiltak. Og det vi rapporterer er det som er relevant for selskapet.

Ønsker du en uforpliktende prat om dette kan være noe for deg og din bedrift? Ta kontakt med Knut Haddal på tlf. 90583927 (knut@tindok.no)

One Comment

 1. […] Nå kan du engasjere en styrementor fra Tind Økonomi […]

Leave A Comment