Nyheter 2018

Her vil vi komme med oppdatert informasjon som vil være relevant for våre kunder:

 

– Forslag til statsbudsjett er lagt fremlagt.  Les om endringene med relevans for skatt og avgift her

– Skal du gjennomføre avvikling, fusjoner/fisjoner eller kapitalnedsettelse og få dette registrert innen nyttår bør du starte prosessen så snart som mulig. Første melding til brønnøysundregisteret må gå rundt midten av oktober.

  • – Fra 2. mai 2018 kan både advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd i penger ved stiftelse av aksjeselskap. Frem til dette tidspunktet var dette en oppgave som bare kunne gjøres av revisor eller bank.

– Årsberetning er ikke lenger pliktig for små foretak

– Årsregnskap og årsberetning kan signeres elektronisk fra januar 2017. Dette kan være praktisk i mange situasjoner.

– Revisjon for morselskap i små konsern er frivillig. Tidligere pliktig for alle morselskap

– Adgangen til å signere elektronisk via BankId aksepteres nå både på regnskapet og andre dokumenter som sendes til Brønnøysund. Vi tilbyr elektronisk signering slik at det blir lettere for deg.

– Endringer i reglene knyttet til trekkfri diett, mer blir skattepliktig.

– Altinn melder at nå skal regnskapsfører også skal få melding dersom noen av våre kunder får varsel om tvangsmulkt.

– Terskelverdiene for fravalg av revisjon ble justert med virkning fra 10. januar 2018. Følgende endringer er gjort:

– Terskelverdien for driftsinntekter økes fra 5 mill. kroner til 6 mill. kroner
– Terskelverdien for balansesum og aksjeinnskudd økes fra 20 mill. kroner til 23 mill. kroner.

Del dette innlegget

Published On: February 20180 Comments on Nyheter 2018

Leave A Comment