Forslag til statsbudsjettet 2019 som er relevant for skatt og avgift

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er nå lagt frem.  Den inneholder ikke de helt store overraskelsene.  Men trenden fortsetter knyttet til utbytte og skatt på alminnelig inntekt.  Dette er;

 

Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer foreslås endret fra 23 til 22 prosent og oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,33 til 1,44

Hvordan dette påvirker skatten på utbytte kan illustreres slik:

Dersom selskapet deler ut kr. 100 000 i utbytte til aksjonær.  Vil beskatningen for aksjonær bli 100.000 x 1,44 x 22% = 31.680.  Oppjusteringsfaktoren må sees i sammenheng med reduksjonen i sats på alminnelig inntekt.  Du kan lese mer om det vi har skrevet om Scheel utvalgets forslag i denne artikkelen

https://tindok.no/klar-hoyere-utbytteskatt/

 

Forslaget inneholder også andre endringer, og de kan du lese mer om i dette nyhetsbrevet fra Regnskap Norge – bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge

 

https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regjeringens-forslag-til-skatte–og-avgiftsopplegg-for-2019/?utm_medium=Epost&utm_source=ApsisPro