Er du klar for høyere utbytteskatt?

Du har kanskje fått med deg at 2. desember 2014 var en viktig dag for hvordan fremtidens skatteopplegg kan bli i Norge. Det var denne dagen Scheel-utvalget la frem sin innstilling om endringer i det norske beskatningssystemet.

Det er noen hovedtrekk som det kan være greit å merke seg med en gang. Det blir mer skatt på utbytte og gevinst på salg av aksjer. Det blir mindre fradrag å trekke fra, men til gjengjeld reduseres skattesatsen fra dagens 27% til 20%. Men reduseres fradragene blir ikke effekten på summen du skal betale i skatt 7%-poeng lavere.   Men dersom du trodde at skattebelastningen din blir lavere totalt sett bør du også vite at dagens toppskatt erstattes med en progressiv skattebelastning som har sitt innslagspunkt allerede på kr. 140.000. (ja du leste riktig), denne trappemodellen bygger seg opp jo høyere lønn du får.

Samlet sett betaler selskap og aksjonær i dag 46,7% i samlet skatt på resultat i selskapet og utbytteskatt. I forslaget foreslås det å øke utbytteskatten til 41% (opp fra dagens 27%). Og hvorfor i alle verden foreslår man det? Jo, fordi dette er den skattesatsen som gir lik skattesats i forhold til om du i stedet for utbytte hadde tatt det som lønn. Da tenker kanskje du at det kan være greit å låne fra selskapet i stedet for å ta utbytte for å slippe utbytteskatt. Men det går nok ikke. Lån til aksjonær beskattes som utbytte, og med tanke på alle formaliteter som må til for å få dette på plass er det vel naturlig å tro at andel lån fra foretak til aksjonær blir betydelig redusert.

Det kan være smart å gjøre opp alle mellomværende med selskapet i den grad du har dette. Så bør du også være på vakt på følgende mulige problemstilling. Skal du «tømme» selskapet for utbytte på historiske resultat til dagens 27%, eller skal du vente til ny utbytteskatt er vedtatt og bli skattet for 41%. Vi vet ikke om det kommer «skjerming» mot det utbyttegrunnlaget som allerede ligger der før evt. endringer trer i kraft.

Til slutt er det særdeles viktig å si at dette er et forslag som enda ikke er vedtatt. Men det er (etter min mening) stor grunn til å tro at forslaget (med evt. noen justeringer) blir vedtatt. I alle fall om man ser noen år frem i tid.

For det som foreslås er en tilpasning til landene rundt oss og i EU. Skal Norge være et attraktivt land å etablere virksomhet i, så kan vi ikke være så veldig forskjellig fra alle andre.

Hos oss i Tind Økonomi har du tilgang til både de gode rådene og de gode løsningene! Ønsker du å bli kunde? Ta kontakt for en uformell prat. Det kan lønne seg!

Del dette innlegget