Reisegarantien – en supereffektiv konkurransehindring for norsk reiselivsindustri

Den norske reisegarantiordningen er konkurransehemmende og medfører dyrere reiser enn nødvendig. Det er gått nesten to år siden innstillingen fra utvalget ble lagt frem, men den er enda ikke behandlet politisk. Vi mener at innføringen haster, og at en midlertidig ordning kan gjelde inntil EU's nye reiseregulativ er på plass

By |2023-08-12T11:52:59+02:00August 2023|Forsidearktikler, Økonomi|0 Comments

Ein gründer og formueskatten

Smal-Hans hadde lenge hatt lyst å skape seg ein arbeidsplass ute ved kysten der han kom ifrå. Som den nøysomme karen han var hadde han ønske om bygge bedrifta "stein på stein". Fyrste året gjekk bra, men så kom nokre vanskelege år. Formuesskatten tek ikkje omsyn til dårlige år, og heller ikkje korleis formua er sammansett. Det fekk konsekvensar for Smal-Hans

By |2022-10-02T10:10:14+02:00August 2017|Forsidearktikler, Økonomi|1 Comment
Go to Top