Konkurransekraft i en tøff tid – hva betyr det for din bedrift?

Vi er inne i en urolig tid for mange bedrifter. Vi har de siste årene hatt økning i råvarepriser, og mange har i liten grad hatt mulighet eller ønske om å velte denne kostnaden over på kundene.

På toppen av dette har vi i år hatt dyre lønnsoppgjør som følge av inflasjon, stigende strømpriser, drivstoff og renter.  Hvordan treffer disse forholdene din bedrift?  Mange blir naturlig nok avventende, og man skuler på hva konkurrentene gjør.

Viktigere enn noen gang er å forstå konsekvensene for egen bedrift slik at man kan iverksette tiltak basert på fakta.

Både økningen i råvarepriser og lønn har en direkte innvirkning på dekningsbidraget når man ikke får kompensert økningen i økte inntekter.  Et lavere dekningsbidrag medfører også at det tar lenger tid før man får dekket inn selskapets faste kostnader. Når da de faste kostnadene i tillegg øker vil dette ta enda lenger tid, kanskje så lenge at man innenfor kalenderåret ikke har den inntekten som skal til for å gå i null, eller få det resultatet man ønsker.  Har du beregnet hvor mye inntekt din bedrift må ha for å gå i null på årsresultatet?

Mange bransjer driver før prisstigningen med relativt lavt resultat i forhold til omsetning, så det skal ikke mye endring til å gå fra 5% til -5%.  I tillegg til det som går på lønnsomhet vil også likvidtetspresset øke, og risikoen for ikke å få betalt fra andre som har utfordringer øke. Det er også grunn til å tro at bankene i større grad er mer restriktive og ønsker å få demonstrert ansvarlighet fra selskapets ledelse når man går inn i tøffere tider.

Men viktigst av alt er at du som leder tar de riktige beslutningene basert på fakta i din bedrift. For å gjøre det må du i tillegg til å ha et oppdatert regnskap, også ha en samarbeidspartner som har kapasitet og kompetanse til å ta en plass ved din side.

Trenger du en kompetansepartner i en tøffere tid kan du ta med oss i Tind Økonomi.

Leave A Comment