“Skal bare….” – et hinder for bedre lønnsomhet!

Hvor ofte har man ikke tenkt; det er mye jeg skulle gjort bare jeg hadde tid! Men det blir ofte med tanken, selv om det i et litt lenger perspektiv hadde gitt bedre lønnsomhet å ta seg tid for å spare tid. Vi vet det, men likevel blir vi opptatt av de dagligdagse oppgavene. Det som ligger nær i tid, og som ikke kan utsettes. Få bedre lønnsomhet med våre løsninger!

Forbedringsprosesser innen økonomi og regnskap er typiske utfordring man skyver i tid. Kanskje er man ikke i tilstrekkelig grad klar over hva man egentlig trenger, og uansett positivt fremtidig utfall vil det forandre hverdagen såpass at det oppleves ubehagelig. Derfor blir det ofte med tanken.

Så lenge konkurrentene dine tenker likt er det ingen fare med å utsette slike beslutninger. Men i det øyeblikket den første tar jobben, vil det åpenbare seg så klare konkurransemessige fordeler at du sannsynligvis ikke har noe annet valg enn følge etter. Så kan man spørre seg hvor de konkurransemessige fordelene ligger. Det er jo tross alt (bare) regnskap vi snakker om! Hva har det med selskapets lønnsomhet å gjøre?

Men før vi ser på fordelene, la oss ta en reise som for undertegnede startet for omtrent 30 år siden

Fra 1990 – 2020

For undertegnede, som har jobbet med regnskap siden slutten av 80-tallet har jeg stor forståelse for skepsisen til at dette kan ha særlige konkurransemessige fordeler.  Jeg har jobbet med regnskap i den tiden vi hadde bøker man brettet utover og registrerte transaksjoner med blyant, og manuelt gjorde opp kontoene mot resultat og balanse. Utover på 90-tallet kom datamaskinen og revolusjonerte produksjonen.  Vi ble noen kløppere på å taste tall inn i et system. Hva som kom ut var ikke så viktig så lenge momsoppgaven ble riktig.

Så gikk vi inn i 00-tallet da det vokste frem hybride løsninger der gamle system fikk en upgrade ved at det ble lagt til noen web-baserte bruker grensesnitt.  I samme periode ble det mer og mer vanlig å kalle seg skybasert dersom man kunne logge på en server og jobbe sammen på den. Men det var jo ikke skybasert, det var bare viktig å ha en løsning som fremsto som skybasert. Den virkelig store utviklingen har skjedd de siste 10 år, og kanskje de siste 5 i forhold til mangfold av systemer.  For nå er systemene primært laget for å støtte opp om det som er viktig for selskapet, og ikke for å gjøre regnskapsfører happy!

 Så hva er den konkurransemessige fordelen?

Ajour – der vi for kun få år siden kanskje lå måneder på etterskudd, kan vi i dag produsere regnskap daglig.  Tenk deg fordelen med å kunne kople økonomisk informasjon sammen med annen relevant styringsinformasjon i sanntid. Har kundene betalt eller skal vi purre?  I gamle dager hadde vi sagt. Vent litt, jeg skal bare få avstemt banken først. Men før jeg kan gjøre det så må jeg bare være sikker på at jeg har fått alle bilagene. Jeg vet at noen av bilagene ligger på pulten til daglig leder for godkjenning, så jeg må bare gå inn der å hente de….jaja…der var den muligheten gått.  Vi tar purringene i morgen, eller dagen etter.

Når prisen for svake rutiner er høy kassekredittrente vil besparelsen ved å få inn pengene tidlig bli synlig, for ikke å snakke om innkjøp som må utsettes fordi vi har «lånt» ut pengene til kundene. I tillegg trenger ikke lederen å lage sidesystemer i excel og andre verktøy for å holde kontroll på det som er viktig for dem.

Administrasjonskost og riktigere ressursutnyttelse – jeg sier at der jeg tidligere trengte 2 årsverk for å gjøre en jobb, trenger jeg i dag 1,5 årsverk.  Det halve årsverket heter system, og det er billigere enn en ekstra person. I tillegg så har den en helt annen kapasitet.  Det vil si at jo flere transaksjoner et selskap har jo billigere vil det være å ta nye skybaserte systemer i bruk. Dersom man på død og liv vil ha to årsverk så kan man kanskje ansett enn person med en annen kompetanse, som gir selskapet et løft man tidligere ikke tok seg råd til.

Fysisk plass – det er dyrt å leie areal. Det blir relativt meningsløst å bruke dyrt leieareal på oppbevaring av regnskapsmateriell i 5 år, noen ganger 10 år. Reduser de faste kostnadene eller bruk arealet til inntektsbringende aktiviteter. Dette får du til når all dokumentasjon er lagret i systemet og ikke i fysiske permer.  

Bare disse tre punktene alene gir god forståelse for hvordan årsresultat og lønnsomhet kan forbedres.

Andre fordeler

Så er det en mengde andre fordeler. De kanskje viktigste

  1. Datasikkerhet – skybaserte systemer har bedre datasikkerhet. Dette betaler du ikke ekstra for.
  2. Tilgjengelighet – du har hele regnskapet med deg uansett hvor du er så lenge du har internett/4G. Du trenger ikke være på kontoret for å få jobben gjort

Fremtidens regnskapsfører heter Tind Økonomi

Tind Økonomi AS består av erfarne ansatte med lang fartstid, kombinert med yngre dyktige medarbeidere med høy kompetanse på teknologi. Vi tilby de beste og mest effektive løsningene som finnes på markedet.  Vi har kompetanse på en rekke systemer, og flere kommer til etter hvert.  Jeg nevner: Xledger Poweroffice GO UniEconomy.  I tillegg bistår vi kunder som eier sitt eget system. Eksempelvis Visma Business eller UniMicro V3. Du kan lese mer om valg av økonomisystem i denne artikkelen

Sammen kan vi definere det behovet du har, og lage den kravspesifikasjonen du trenger for å tørre å ta spranget. Du vil garantert tjene på det i det lange løp, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Forvent mer av oss! – vi hjelper din virksomhet med bedre lønnsomhet!

Ta kontakt med Knut Haddal på 90583927 for en uforpliktende prat, eller ta kontakt med oss her

Leave A Comment