Lean accounting

  • Regnskapsbok

Hvordan kan du og din bedrift få mer ut av regnskapsfunksjonen?

Regnskap som støttefunksjon

Regnskap er en nødvendighet. Tradisjonelt har regnskapstjenester vært en støttefunksjon som i svært liten grad bidrar til verdiskapningen i bedriften. På samme måte er vi som regnskapstilbydere blitt klassifisert i kategorien “nødvendig onde”, for å hjelpe til med å oppfylle alle de krav bedriften din har blitt pålagt av myndighetene. De fleste av oss ønsker å være til nytte.

Vår arbeidsmetodikk

Tind Økonomi har som overordnet målsetning å levere pålitelig økonomisk informasjon til ledelsen – til enhver tid. For å kunne gjøre dette må det skje en kontinuerlig registrering av transaksjoner. Vi arbeider etter en metodikk der større oppgaver deles opp i mindre operasjoner. Disse utføres oftere og tidligere enn det som har vært tradisjonelt. I tillegg så automatiserer vi der det er mulig. Vi arbeider derfor etter et prinsipp som gir deg raskere tilbakemelding på kritiske suksessfaktorer for styring av din bedrift, og som gir deg en mer målrettet rapportering.

Krev verdi av økonomi- og regnskapsfunksjonen

Resultatet av en slik metodikk er at regnskaps- og økonomifunksjonen blir verdiskapende, fordi regnskapsinformasjonen er oppdatert og kan kobles sammen med annen relevant forretningsinformasjon, og gi god styringsinformasjon og beslutningsstøtte for ledelsen. Nøkkelen ligger i hvordan du velger at regnskapet skal produseres. Vi anbefaler å minimere kostnaden til regnskap, og en av måtene å gjøre det på er å få mer verdi ut av tjenesten.

Dropp egne regnskapsansatte

En av kritikkene mot arbeidsmetodikken er at den ikke passer for små bedrifter. I den grad ledelsen ikke trenger regnskapsinformasjon for å ta beslutninger, så vil det for selskap med liten transaksjonsmengde vært lite besparende å anvende kontinuerlig regnskapsføring som prinsipp. Så i stedet for å se til størrelsen på bedriften, må man vurdere selskapets fokus uavhengig av størrelse. Har du egne ansatte for å ivareta regnskapsfunksjonen? Da kan det bli lønnsomt å ta en vurdering på om det finnes rimeligere alternativer med minst like høy kvalitet.

Har du lyst til å vite mer om hvordan du kan få mer igjen for pengene?
Kontakt Knut Haddal på 905 83 927

Del dette innlegget

Published On: January 20180 Comments on Lean accounting

Leave A Comment