Malermester Kvittingen velger Tind Økonomi som forretningspartner!

Opptatt av kvalitet

Sommeren 2020 gikk selskapet inn i Norges største konsern innen maling, gulvlegging, mur og flis. Motivasjonen for å gå inn i Håndverksgruppen var å få tilgang til et større marked og gi de ansatte faglige utfordringer mot de mest krevende kundene. Selskapet ble etablert i 2003 og har hatt gjennomsnittlig årlig vekst på 17% de siste 10 årene. Selskapet er medlem av Malermesterens Landsforbund og innehar sentral godkjenning.

 

Ny hverdag og nye krav

Med nye eiere, endring av styre og revisor og en omsetning som nærmer seg 20 mnok, endrer også kravene til interne rutiner, oppfølging og økonomisk rapportering. Det var behov å ta grep for å gå fra en manuell til en mer elektronisk hverdag.

Det var tre viktige forutsetninger

a) Kompetanse på UniMicro

b) Hvordan få en lettere regnskapshverdag

c) Noen man kan diskutere med og få gode råd

 

Systemkompetanse på UniMicro

Det var svært viktig at den nye regnskapspartneren hadde kompetanse på UniMicro. Særlig funksjonalitet knyttet mot Uni Contracting og timeregistrering var viktig for å få stålkontroll på lønnsomhet i prosjektene.

Vi i Tind Økonomi har jobbet med UniMicro i 25 år, og kjenner alle modulene i systemene godt. Første sjekkpunkt var bestått.

 

Effektivisering av økonomifunksjonen

Neste sjekkpunkt var å bidra til effektivisering av selve økonomifunksjonen.  Hvordan kan selskapet jobbe lettere og redusere manuelle operasjoner og dobbeltarbeid?  Vår kjennskap til ny teknologi gir oss et fortrinn.  Vi vet hva som er mulig, og vi vet hvordan vi skal sette det opp.  Mange arbeidsoppgaver som selskapet har i dag vil forsvinne, og nye oppgaver vil komme. Oppgaver som garantert vil oppleves mer meningsfylt. Resultatet blir økt kvalitet og et regnskap som kan brukes til noe og sikre at rapporteringsfristene overholdes.   

 

Behov for rådgivning

Et siste punkt som var viktig for selskapet var å ha tilgang på et fagmiljø som kan bistå som rådgiver i spørsmål som ligger utenfor selve regnskapsproduksjonen. Som daglig leder i et selskap på denne størrelsen er det mange spørsmål og situasjoner man kommer borti som man ikke nødvendigvis greier å løse alene. Det å ha en forretningspartner med den erfaringen vi i Tind Økonomi besitter ble avgjørende.

 

Men hva med det å føre regnskapet?

Det å føre et regnskap kan de fleste regnskapsførere omtrent like godt. Vi i Tind er ikke spesielt bedre eller dårligere enn andre til dette. Det som gjør oss unike er det vi leverer utover det tradisjonelle. Vår arbeidsmetodikk er å utnytte ledige interne ressurser så godt som mulig, og dette kan også være opplæring i system og arbeidsoppgaver på egne ansatte.  Vi er ikke bekymret for å miste «punchejobben».  Den skal vekk uansett.  Vårt inderlige ønske til å bidra slik at bedriftene lykkes, er det som gjør at flere og flere bedrifter velger Tind Økonomi som forretningspartner.  

Vi er takknemlige for tilliten som blir gitt oss, og vi skal jobbe steinhardt for å levere den beste løsningen!

Del dette innlegget

Published On: January 2021Comments Off on Malermester Kvittingen velger Tind Økonomi som forretningspartner!