Viktige endringer fra 2019

 • Sparegris

Fra årsskiftet 2019 er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Se vedlagte inforskriv utarbeidet av Regnskap Norge. infoskriv-om-endringer-2019

 • – Nye reglar om registrering og dokumentasjon av kontantsalg
 • – Lønsinnberetning av ytingar frå forretningsforbindelsar mm
 • – Rutine for håndtering av slike ytingar
 • – Tips som skal lønsinnberettast
 • – Nye reglar for personalrabattar
 • – Skattefrie gåver frå arbeidsgjevar
 • – Skattefrie satsar for dagdiett er redusert
 • – Staten sine satsar er endra frå 1. januar 2019
 • – Skattefri overtidsmat
 • – Digital inntektsmelding erstattar inntektsopplysningsskjema til NAV
 • – Endringar i aksjelovene

Del dette innlegget

Leave A Comment