Det er ingen krav til å engasjere en ekstern regnskapsfører. Det kan likevel være lurt om du vurdere din kunnskap og kompetanse som utilstrekkelig i forhold til de krav som settes til selskapet ditt i forhold til lønnskjøring, rapportering av merverdiavgift, skatt osv.