Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt, i tillegg alle andre selskaper som har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Listen finner du i lov om årsregnskap §1-2. Det samme gjelder for alle enkeltpersonforetak som tjener mer enn 50 000 kroner i året. Å bokføre betyr å registrere økonomiske hendelser. Når du har bokføringsplikt må du registrere i samsvar med bokføringsloven og bokføringsforskriften.