Du kan lage faktura i Word, eller skrive den for hånd men da må den skrives ut på en blankett fra trykkeri, med forhåndstrykt nummerering, selskapets navn og organisasjonsnummer. Alternativet må du benytte et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles av systemet.