Ja, dersom har færre enn 600 bilag i året, har du lov til å bruke et Excel-ark. Har du flere bilag enn 600 må du bruke et regnskapsprogram. Normalt anbefaler vi regnskapsprogram dersom du har merverdiavgift, eller skal kjøre lønn selv om du har mindre enn 600 bilag i året.