Skattetrekket tilhører de ansatte og skal sikres i påvente av at de betales til skatteetaten. Dersom de ikke står på en særskilt konto så vil man ikke kunne skille hva som er selskapets kapital og de ansattes kapital.  I stedet for å ha egen konto kan bedriften stille bankgaranti for skattetrekket. Garantien må da være så høy at den dekker det høyeste skattetrekket i en gitt termin.