I daglig tale blir det ofte regnskap brukt som et synonym til bokføring. Bokføring er hvordan økonomiske data skal registreres og hvilke krav som settes til dokumentasjon, avstemming, oppbevaring osv. Regnskap er hvordan selskapet skal presentere sin økonomisk status i årsregnskapet. Her har man grunnleggende prinsipper, krav til noteinformasjon osv. Du kan si at bokføringen legger fundamentet for utarbeidelse av regnskapet og skattemeldingen.