Valg av nytt økonomisystem – hva du må passe på?

Alle vil vel jobbe enklere?

Alle er vi på jakt etter å forenkle.  Det vi kan gjøre enklere og smartere gjør at vi kan bruke tid på noe annet. Noe vi opplever som mer meningsfylt og som gir en bedre utnyttelse av de samlede ressursene, og dermed også gir et bedre økonomisk resultat og arbeidstilfredshet.

En av hovedmotivasjonen med å velge nytte økonomisystem er å forenkle, og tilpasse systemene til en ny hverdag. Men når alt kommer til alt så er det å forenkle ofte krevende, og det er mange grunner til det. Noen av de mest åpenbare basert på egen erfaring er;

Endringer

Endringer påvirker ansattes hverdag og arbeidsoppgaver. Forenkling betyr at man skal gjøre noe annet enn det man har gjort tidligere. Denne motstanden mot endring er tuftet på utrygghet og må kompenseres med involvering og dialog rundt nye oppgaver som kommer som følge av endringen.

Vi er unikt komplisert

Ikke sjelden møter man argumenter om at det vi gjør i vår bedrift er så spesielt og vanskelig at det ikke er mulig å løse oppgaven på andre måter enn det vi allerede gjør i dag. Dette har vist seg å være feil i tilnærmet 100% av tilfellene.  Årsaken kan være at man har jobbet så lenge i sine rutiner at man mister evnen til å se nye løsninger og tenke ut nye måter å jobbe på.

Tid

Ledelsen har for dårlig tid. Endringer kan ikke gjøres over natten, og man må investere tilstrekkelig i prosessen slik at man får med seg hele teamet.

Våre erfaringer fra implementeringsprosjekter

Valg av nytt økonomissystem griper inn i hele organisasjonen. Organisasjonen starter gjerne med å kreve at systemet passer deres måte å jobbe på, eller sammenligner funksjoner med systemer de kjenner fra før. System  som gjerne er utviklet for 20 års siden med datidens teknologiske begrensninger.

Det er først når man greier å bryte gjennom de organisatoriske barrierene at man kommer i en konstruktiv fase og får utfordret «etablerte sannheter», og designet gode løsninger. De ansatte opplever at den informasjonen man søker er tilgjengelig og oppdatert, at teknologien har gjort fremskritt og at verdien av et godt forarbeid har gitt ønsket verdi. Først da kan man si seg fornøyd med nok et vellykket implementeringsprosjekt.

Men det er ikke bare på selskapets side det skal gjøres en grundig jobb. Konsulenten må forstå virksomheten, arbeidsoppgavene og behovene de ulike avdelingene har til et godt forretningssystem. Gjøres dette på den riktige måten blir resultatet ofte svært godt.

 

Xledger er løsningen for bedrifter som krever noe ekstra

Vi har svært gode erfaringer med implementering av Xledger for bedrifter som vil flytte hele sin økonomifunksjon på web, og som samtidig stiller høye krav til funksjonalitet. Systemet er unikt for bedrifter som har internasjonal virksomhet, har behov for kontinuerlig konsernrapportering og ønsker skreddersøm på sine interne rapporter. Systemet dekker behovene til krevende kunder.

Ønsker du en uforpliktende prat om muligheter for din bedrift, tilbyr vi gratis konsultasjon. Ta kontakt med Knut Haddal på telefon 90583927

Del dette innlegget

Leave A Comment