Skal du starte selskap? Gode råd på veien.

  • På startstreken

Året 2017 er kanskje året der mange, som kan mye, vurderer å starte egen virksomhet. Aldri tidligere har det vært enklere og billigere å starte aksjeselskap i Norge.

Det er flere nettsider som gir gode råd, og nyttig veiledning om det å etablere selskap. Kravet til aksjekapital er de seneste år redusert fra kr. 100.000 til kr. 30.000, der du til og med kan bruke disse til å dekke kostnadene med gebyr ved stiftelsen og andre stiftelseskostnader. I tillegg slipper selskapet revisor inntil omsetningen når 5 million kroner. Det er dette myndighetene kaller forenklinger for næringslivet.

To utfall

Men selv om det har blitt enklere å starte selskap er det fortsatt de samme realitetene som møter deg når du er i gang. Og det er når gleden av å være i gang har lagt seg at alvoret begynner, og du starter en reise i ukjent farvann med to mulige utganger – «liv eller død»

Kun en av ti gründerbedrifter får suksess

I en undersøkelse DNB har fått utarbeidet (1), konkluderes det med at kun halvparten av selskapene som ble stiftet i 2003 fortsatt eksisterer ti år etter. Av de selskapene som overlever, er det halvparten av disse som lever godt. Og under halvparten av disse igjen har en årlig vekst på over 10 prosent. Av de gründere som etter undersøkelsen kan sies å ha suksess er det altså bare en av ti bedrifter av de som ble etablert i 2003

Det er akkurat din bedrift som skal lykkes

Men det er ingen grunn til å miste motet, for din bedrift skal være blant de 10% som lykkes. Bare sørg for å være godt forberedt og ha riktig fokus. Ideen du har, og potensialet du ser, er du den beste til å vurdere. Det er din hjemmebane. Men det skal også spilles noen kamper på bortebane. Disse er vanskeligere å påvirke, men er ofte de som til syvende og sist blir avgjørende. Det er ikke til å stikke under en stol at kombinasjonen flaks, innsikt og dyktighet også spiller en viktig rolle. Men av de forhold man kan påvirke, er det tid og finansiering som ofte blir undervurdert – og som i mange tilfeller medfører endring av fokus hos deg som gründer.

Hold stø kurs

I disse dager kjøres det enorme salgskampanjer på web-baserte regnskapssystemer som lover mer enn de kan holde. Det hevdes at det har blitt så enkelt å føre regnskap at du kan gjøre det selv, helt uten kunnskap. Du kan unngå restskatt og jeg vet ikke hva. Jeg har testet noen systemer, og ut fra reklamen, hadde jeg forventet at det var bygget fagkompetanse inn i systemene. Men det har de ikke gjort eller prioritert. Jeg vil gå så langt som å hevde at mye av reklamen for disse systemene, kan være sterkt villedende. Ikke begi deg inn på dette med mindre du vet hva du gjør.

Vurder derfor om du skal bruke tid på å føre regnskap selv, eller om din tid bør vies til det som er din hjemmebane. For kommer du først skjevt ut fra hoppkanten, kan det bli et ukontrollert svev med lav sannsynlighet for en fin landing. De første du møter på sletten er myndighetene. De som har gjort det så enkelt for deg å starte opp. Den tøffeste kreditoren av de alle. En av de få kreditorene jeg har møtt i mine mange år i bransjen, som flest ganger drar selskaper til skifteretten når gjeld ikke blir betalt til rett tid. Der andre kreditorer vegrer seg, fordi de må garantere for minimumsbeløpet for konkursbehandlingen, synes ikke staten å ha samme bekymring. Ikke ødelegg forretningsideen din fordi du bruker opp din tid på å være regnskapsfører.

Din samarbeidspartner

Atelas er for din bedrift det Life, Apotek1 og det lokale legekontoret er for meg. Vi vet hva som skal til for å holde din bedrift sunn og frisk, men om du skulle være så uheldig å få litt feber har vi den nødvendige kompetansen til å stille riktig diagnose og foreslå en tilpasset medisinering. Vi kan også ta hånd om selskapets regnskap, lønn, skattepapirer og årsoppgjør om du ønsker det.

Atelas har effektive og tidsbesparende løsninger og kan være din betrodde samarbeidspartner fra starten. Ingenting vil glede oss mer enn at du får suksess og blir en av de som lykkes. Lykkes du, så lykkes vi. Ta kontakt med Knut Haddal på 90583927, så hjelper vi deg i gang!

 

1. DNB :   «En million ideer – veien fra drøm til å lykkes som gründer» av Menon Business Economics

Del dette innlegget

Leave A Comment