Nå er det lov med halv skatt i november

Bruker du å få halv skatt på lønn i november? Selv om mange arbeidsgivere har gjennomført halvt skattetrekk i november i mange år, har det ikke vært helt etter regelboken. Men nå er det lov. Skattebetalingsforskriften §5-7-2 gjør det nå helt tydelig at det er lov å trekke halv skatt enten i november eller i desember.

Praktisk gjennomføring av fritaket avhenger av lønnsordning

Har du månedslønn skal fritaket for forskuddstrekk gjennomføres for første halvdel av desember måned eller siste halvdel av november måned.  Det er lagt opp til at arbeidsgiver kan velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

Har du time-, dag- eller ukelønn er man fritatt for forskuddstrekk i lønn for den siste kalender- eller lønnsuken som løper ut i november og for den første i desember måned.

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i første utbetaling i desember måned.

Rekkevidden av fritaket

Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser, som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.  Men det er en begrensning her i forhold til gjennomsnittet på året som sådan.

Du kan derfor ikke samle opp alle overtidstimene eller timene for mertid gjennom året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må din arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Dersom du skifter arbeidsgiver i månedsskiftet november og desember

Har du skiftet arbeidsgiver akkurat i tidsrommet november og desember skal du være litt obs. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil du trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Trenger du hjelp til lønn så har Tind Økonomi kompetansen du trenger.  Ta kontakt med vår personalrådgiver Bente Fjeld på bente@tindok.no

Del dette innlegget

Leave A Comment