Ikke gå i momsfellen

Momsreglene er et potensielt minefelt. Det gjelder å være ryddig og nøyaktig for å unngå å trå feil. Her er noen forhold du må passe på

Justeringsreglene

På enkelte områder er reglene knyttet til merverdiavgift ganske finurlige, og ikke like lett tilgjengelig. Justeringsreglene innen fast eiendom og på kapitalvarer, er ett eksempel som krever god dokumentasjon – dersom du på et eller annet tidspunkt skal selge, fusjonere eller fisjonere eiendommen.

Det har også betydning for om den du leier ut til, driver mva.-pliktig virksomhet, eller er en virksomhet som faller utenfor loven. Innen eiendom er ofte store verdier i spill, og valgene du tar kan få store økonomiske konsekvenser.

Over år kan du ha iverksatt en rekke byggetiltak som må vurderes én og én – og samlet, for å kunne avgjøre hva som er mest gunstig for ditt selskap. Dette dokumentasjonsarkivet må bygges opp løpende, slik at du har det når du trenger det. Det er uansett greit å vite hva den latente merverdiavgiftsmessige konsekvensen er – slik at du kan ta dette med deg som et element i beslutningene.  Ofte kan en sak som tilsynelatende ser økonomisk ok ut, være direkte tap fordi det kan ha en uant negativ effekt knyttet til merverdiavgift.

Uttak

Et annet område som er spesielt risikofylt, er der du i utgangspunktet driver avgiftspliktig virksomhet, men velger å starte opp en virksomhet i samme selskap, som er utenfor avgiftsområdet.

Et typisk eksempel kan være byggefirmaet som velger å kjøpe tomt, utvikle og bygge eneboliger for salg i samme selskap, hvor de har som virksomhet å selge tømrertjenester til eksterne. Her kommer reglene for uttaksmerverdiavgift inn, og blir en direkte, økt kostnad på prosjektet som du kanskje ikke hadde forutsatt når du lagde kalkylen.

I praksis må tømrervirksometen beregne en merverdiavgift på det som tas ut av den avgiftspliktige virksomheten, for eksempel arbeidstimer og byggevarer. Denne må betales inn, mens boligprosjektet får det som en kostnad, fordi dette er en virksomhet som ikke har rett til fradrag.

Reglene gjør at boligprosjektet blir momsmessig nøytralt, dersom du bruker egne folk, eller leier inn eksterne. Som du ser, så kan et aksjeselskap ha ulike virksomheter, med ulik merverdiavgiftsbehandling.

Det avgjørende spørsmålet er hva selskapet gjør. Ikke hva det er registrert som i brønnøysundregistrene. Her må man ikke bare ha tungen beint i munnen, men også ha den i riktig munn.

Hyttesmellen – et eksempel

Hva så, om tømreren som er ansatt i sitt eget AS bygger seg hytte på fjellet?  Er dette privat, eller er det noe som kan utløse uttaksbeskatning?

Det kommer helt an på hvordan man har innrettet seg, og hvor mye man er i stand til å dokumentere. Kanskje tømreren benytter bedriften sine driftsmidler – som for eksempel spikerpistol, oppmålingsinstrumenter, tilhenger og varebil?

Dersom den driftige tømreren også benytter firmaets innkjøpsrabatter på plank, så er det svært sannsynlig at skattemyndighetene lander på at dette skal uttaksbeskattes på selskapet. Da er selskapet involvert.  Da er det ikke avgjørende om arbeidet er gjort på fritiden eller i helgene.   ­­

Ta kontakt

Hovedpoenget med denne artikkelen er å sette søkelyset på noen spesialområder hvor prisen for å tråkke feil kan bli svært høy. Alle saker lever imidlertid sitt eget liv og må vurderes konkret – hver for seg – og det er alltid smart å tenke gjennom de avgiftsmessige konsekvensene. Har du etter å ha lest denne artikkelen spørsmål som du vil ha avklart, er det bare å ta kontakt.

Del dette innlegget

Published On: August 20170 Comments on Ikke gå i momsfellen

Leave A Comment