Hva er bedriften din verdt?

Hvordan går man frem for å sette en verdi på et selskap som ikke omsettes på børs? Den faktiske verdien er jo det som gjør at en kjøper vil kjøpe og en selger vil selge, men hvor skal man starte for at man forhåpentligvis havner der?

For aksjer som omsettes på børs er det strenge krav til informasjon. Hva skal det informeres om, når og hvordan. I tillegg er det mange kjøpere og selgere som hver eneste dag tar beslutninger om kjøp og salg, og det er rigget et system som håndterer transaksjonene. Slik er det ikke i mindre selskaper, så hva gjør man da?

Det er utviklet en rekke teoretiske verdsettelsesmodeller som alltid vil være et utgangspunkt for en verdifastsettelse. Det en kjøper er villig til å betale, er verdien i dag på de fremtidige kontantstrømmene selskapet greier å skape. Det kjøper betaler kan du se på som et innskudd, og det han får tilbake i årlig utbytte vil være avkastningen. Plasserer du tilsvarende penger i bank vil rentene du får årlig være avkastningen. Forskjellen er jo at en rente er observerbar og rimelig sikker, mens mulighet til utbytte vil være avhengig av en mengde faktorer som ligger utenfor kjøpers kontroll, og kanskje også selgers. Risiko, og hvordan kjøper og selger vurderer denne er derfor helt sentralt i enhver verdsettelse.

For børsnoterte selskaper er risiko observerbar i beta-verdien. Denne verdien sier noe om aksjens volatilitet, eller hvor mye børskursen svinger opp og ned over en periode. Dette er et uttrykk for risiko i aksjen. For selskaper som ikke omsettes på børs må enhver vurdering av risiko identifiseres konkret i forhold til den faktiske bedriften som skal verdsettes. Det vil være forskjell mellom bransjer, selskapets livssyklus, produkter, teknologiske endringer, kompetanse, relasjoner, organisering, vekst osv.

Av denne grunn blir risikovurderingen subjektiv, og det er kanskje ikke overraskende at kjøper og selger kan ha helt ulike oppfatninger hvor stor risikoen er. Kjøper vil normalt gjennomføre følgende resonnement. Hva kan jeg få i avkastning ved å plassere pengene mine risikofritt, så vil han gjøre et subjektivt risikopåslag og med det komme frem til et krav til avkastning han må ha for å tørre å investere i akkurat denne bedriften.

Det andre kjøper vil vurdere er nivået på fremtidige kontantstrømmer målt i dagens kroneverdi. Mulighetene til å oppnå dette henger sammen med risikovurderingen. Selger har derimot en tendens til å se på historien når han vurderer de fremtidige mulighetene for selskapet. Igjen ser vi at det kan være ganske ulike utgangspunkt, og som igjen kan lede til krevende diskusjoner knyttet til verdi. Når både kjøper og selger er sånn passe misfornøyd er man trolig i nærheten av «riktig» verdi.

Lurer du på hva din bedrift er verdt? Det er en vesentlig forskjell i verdi på et selskap som tjener 2 mnok eller 2,5 mnok. Ikke vær fornøyd før potensialet er utnyttet maksimalt. Vi kan hjelpe deg med å fokusere og forbedre de forretningsprosessene som er viktig for å oppnå en høyest mulig pris for din bedrift.

Ta kontakt for en uforpliktende prat i dag!

Del dette innlegget

Leave A Comment