Feriepenger – Hvorfor trekker man 4/26 deler i lønn i forbindelse med ferie?

  • Solnedgang på strand

Det er inntekten din i fjor, som fastsetter hvor mye feriepenger du som arbeidstakerne får i år. Etter ferieloven, skal feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Denne prosentsatsen vil være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstakerne har rett på (4 eller 5 uker), og om arbeidstakeren er over 60 år. Samtidig opererer ferieloven med 6 virkedager i en uke, og ikke 5 som man kanskje skulle tro.

Seks dager i uken, 26 dager i måneden

Som arbeidstaker skal du ha lønn for de dagene du arbeider, og feriepenger for de dagene du avvikler ferie. Er du timelønnet, vil du få utbetalt lønn for arbeidede timer, og feriepenger i forhold til antall feriedager – etter hvert som disse tas ut.

Er du ansatt med månedslønn, er det upraktisk å trekke for ferie etter hvert som ferien avvikles, og månedslønnede avregnes derfor normalt i juni. Har arbeidstaker avtalefestet 5 uker ferie, vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager (5 uker x 6 virkedager), og en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager (6 virkedager x 52 uker/12 måneder). Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler.

Kortere enn fem uker ferie?

På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for, og antall dager man har ferie, likt. I praksis gjøres dette ved at arbeidsgiver utbetaler vanlig lønn, trekker for alle de feriedagene som skal avvikles i løpet av året, og utbetaler alle opptjente feriepenger samtidig.

Til sammenligning skal månedslønnede som har ferie etter ferieloven, dvs. 25 virkedager (4 uker og 1 dag ferie), ha et tillegg på 1/26-del av månedslønnen ved utbetalingen av feriepengene i juni.

Leave A Comment