Eiendom, utleie og merverdiavgift – et minefelt, men fortvil ikke!

  • Eiendom Tind Økonomi

Velg et system der du har kontroll

Eiendomsutvikling, drift og utleie passer som hånd i hanske sammen med Xledger. Eiendomsselskaper er gjerne organisert med en eiendom i hvert selskap, og man skal ikke ha så veldig mange eiendommer før man føler at man mister litt oversikt.  I Xledger løser vi dette enkelt på grunn av den geniale domenestrukturen i systemet.  Du bestemmer selv hvilken posisjon du vil ha for å analysere, bokføre eller betale fra din virksomhet. Enten i det enkelte selskap eller fra et konsernståsted. Dette er unikt i Xledger og derfor bør alle som driver med eiendom se nærmere på hva Xledger er, og hva dette kan løse for din bedrift.

Velg kompetente rådgivere

Når du har valgt system er det minst like viktig å ha med deg gode og kompetente rådgivere. Eiendomsutvikling og utleie er ofte forbundet med store investeringer og derfor er det også store avgiftsbeløp, enten det er snakk om merverdiavgift eller skatt. At man innretter seg på en måte som gjør at man unngår de store tabbene er svært viktig. Da er et oppdatert regnskap og dyktige rådgivere uunnværlige.

10 ting du spesielt må passe på vedr. merverdiavgift

– Frivillig registrering i merverdiavgifts registeret, eller ikke.

– Konsekvensen av å leie ut til leietaker som driver avgiftspliktig vs. avgiftsunntatt virksomhet. frisør (pliktig) eller lege (unntatt)

– Kjennskap til justeringsreglene, og hvordan dokumentere en forpliktelse eller justeringsrett.

– Hva må du passe på dersom du endrer leietakersammensetningen innenfor 10 års fristen

– Innhenter årlig leietakererklæring på bruk av lokalene, samt forsikrer deg om at leietaker kommuniserer realiteten i utleieforholdet. Feil slår tilbake på utleier i første ledd

– Er konkret hvordan du definerer virksomhetsbegrepet i leiekontrakten

– Hvordan du håndterer leietakertilpasninger

– Konsekvensen av å oppføre et bygg som ikke blir utleid innen 6 mnd etter ferdigattest

– Hvordan du avtaler overføring av justeringsforpliktelse eller justeringsretten til ny eier i forbindelse med eks. salg av en eiendom.

– Er klar over de økonomiske konsekvensene selv små endringer kan medføre. Ofte ting man ikke tenker over før det er for sent

Vi i Tind Økonomi er gode på regnskap, lønn og alt du forventer av en regnskapsfører. Vår styrke er å kombinere dette med den rådgivningskompetansen vi har innenfor en rekke områder. Velger du oss som økonomipartner gjør du et sikkert valg.

Driver du med eiendom og ønsker en uforpliktende prat?  Ta kontakt med Knut Haddal på 90583927 eller epost knut@tindok.no.

Leave A Comment