Dropp regnskapsfører!

Utsagnet i overskriften kommer fra en programvaretilbyder som tilbyr systemløsninger på den «nye måten». Den nye måten er online, web-basert, ingen installasjon, tilgjengelig der du er, og hvor mobilen kan brukes aktivt – som skanner og distributør av økonomiske data til systemet. 

Fremtiden er alltid raskere

Den nye teknologien utfordrer den litt trauste regnskapsbransjen. Det er ikke en bransje som har trengt å være særlig innovativ. Ser man mot banknæringen, og hvordan ny teknologi har endret denne bransjen, kan man ane retningen. Fra skranke-tjenester til brevgiro, minibank, mobilbank, og nå vipps.

Ser man på spillmarkedet til Norsk Tipping, så måtte man rundt år 1980 levere inn tippekupongen onsdag, for at denne skulle rekke å bli registrert til tippekampen begynte lørdag kl. 16:00. På mandag kveld kom oversikten over premieutbetaling.

Nå går alt raskere, og to-måneders gamle regnskapsrapporter har liten relevans for beslutninger du skal ta i dag.

Never change a winning team, eller?

Hvor raskt det går, handler likevel i stor grad om kundens iver etter nye løsninger. Som mennesker er vi litt sånn, at det som fungerer greit, gjør vi ikke endringer på.

Det vil si, at en kunde som har en løsning som fungerer, og som har fungert godt i mange år, neppe vil springe til regnskapstilbyderen og kreve omlegging til web-baserte systemer. En regnskapstilbyder som har vært i bransjen noen år, vil kanskje heller ikke ha særlige insentiver til å sette seg inn i ny teknologi, og arbeidsmåter som er forskjellig fra det man har vært vant med.

Men det skal ikke mer til enn et generasjonsskifte i bedriften, før spørsmålet om ny teknologi kommer. Den kommende generasjon vil neppe akseptere nostalgiske regnskapsløsninger.

Registrering forsvinner …

­Men tilbake til utsagnet «dropp regnskapsfører». Jeg vet ikke hvor godt denne systemleverandøren kjenner sammensetningen av regnskapsproduktet, men man må som utgangspunkt skille mellom innsamling, registrering, analyse og bruk av data.

De to første stegene velger jeg å kalle registrering/bokføring, mens de to neste velger jeg å kalle regnskap/rådgivning. Når det kommer til registrering/bokføring treffes regnskapsbransjen av robotisering, digitalisering og blockchain teknologi. Dette vil gjøre manuelt registreringsarbeid hos regnskapsselskapet betydelig lavere.

En tradisjonell regnskapsbedrift bruker en relativt høy andel av tiden til registrering, og denne fakturerbare tiden er truet med den nye teknologien.

 … rådgivning overtar

Det som imidlertid vil være driveren i omstillingstakten er pris. Når prisen på digitale tjenester blir lavere enn prisen på menneskeutførte tjenester, så vil tradisjonelle regnskapstilbydere miste sin konkurransekraft. Hva koster det å betale en faktura manuelt, over skranke i bank? En stund kunne man det, om man betalte et skyhøyt gebyr, men i dag er det ikke lenger mulig.  Teknologien vil over tid tvinge frem en endring i atferd og etterspørsel.

Regnskapstilbydere som tilbyr nye løsninger vil få færre ansatte, men kan betjene samme mengde kunder på grunn av den nye teknologien.  Lavere personalkostnader erstattes av systemkostnader, samtidig som tid vil kunne brukes til å posisjonere seg som strategiske diskusjonspartnere og rådgivere for sine kunder, fordi tallene er oppdatert og à jour. Fremtidens regnskapsbedrifter vil trenge en annen type ansatt enn det som har vært tradisjonelt for bransjen.

Nye tider, nye muligheter

I en overgangsfase vil det å være tidlig ute, trolig være dyrere enn å klamre seg fast til det kjente.  Årsaken er at systemkostnadene er for høye i forhold til effektivitetsgevinsten i regnskapsbedriften.  Når flere web-baserte regnskapstilbydere kommer på markedet, vil prisen falle, og det vil etableres en ny balansert likevekt.

De regnskapsbedriftene som kjører en safe strategi, vil kunne tjene økonomisk på å vente med å ta ny teknologi i bruk – samtidig vil de kanskje være akterutseilt når de først bestemmer seg. Omstillingen sitter mest i hodet, og omstillingskostnader vil regnskapsbedriften uansett måtte ta.

For de regnskapsbedrifter som har en proaktiv innstilling til fremtiden vil det åpne seg nye muligheter.

Regnskapsføring i en ny tid

Regnskapsbedriften sitter på mye kompetanse som kan gjøre dem til en attraktiv rådgiver. De kjenner lovverket på bokføring, regnskap, skatt, lønn og avgift bedre enn de fleste. De har analytiske evner, som vil være nyttige og viktige innspill til daglig leder og styret. Dette er tjenester kunden vil oppleve som vel verdt å betale for, og denne typen kompetanse er ikke bygget inn i systemene. Enda.

Jeg kan kjøpe en «bygg selv»-bok på Montér, og tro at jeg plutselig har blitt en god snekker. Men såpass selvinnsikt har jeg, at dette overlater jeg til ekspertene. På samme måte vil det å droppe regnskapsfører ikke nødvendigvis være det smarteste og billigste man gjør.  Men å bruke regnskapsfører på en ny måte kan ha mye for seg.

Vår fremste kvalitet er menneskene bak!

Ta kontakt med Knut Haddal på 90583927 eller epost: knut@tindok.no

Del dette innlegget

Published On: August 20170 Comments on Dropp regnskapsfører!

Leave A Comment