Det blir dyrt å levere for sent – tvangsmulkt

Fra 1. januar 2017 innføres ny skatteforvaltningslov i Norge. Denne erstatter og samler alt som har med forvaltningen av skatter og avgifter å gjøre i en lov. Samtidig vil over 60 nåværende forskrifter samles i en forskrift til loven.

Som regnskapsfører har vi en avtale med deg om at vi skal bistå slik at selskapet ditt kan overholde regelverket. Ansvaret mellom hva vi skal gjøre og hva du må gjøre er nedfelt i oppdragsavtalen.

Viktige varsler

Den nye loven innfører en del viktige endringer som du må være klar over. De viktigste endringene for deg går på frister, samt konsekvensen av å ikke etterkomme varsel gitt av skattemyndighetene. En enkel leveregel er at du må reagere på ethvert varsel, og ta kontakt med oss som regnskapsfører så raskt som mulig, slik at vi kan bistå. Det er nemlig ikke slik at vi nødvendigvis får kopi av det som sendes til deg.

Dette med frister skal vi ikke gå inn på her, men jeg vil spesielt gjøre oppmerksom på de nye reglene knyttet til tvangsmulkt. Tvangsmulkt innføres for å sørge for at selskapet oppfyller sin opplysningsplikt til skatteetaten til riktig tid.

Lever i tide, ellers…

Før tvangsmulkt blir ilagt vil du alltid få et varsel fra skatteetaten med en tidsfrist. Er ikke opplysninger gitt innenfor fristen som er opplyst i varselet, vil tvangsmulkten begynne å løpe. Og det kan bli svært dyrt å ikke oppfylle denne fristen.

Gebyret varierer avhengig av hvem som har opplysningsplikten. Opplysninger som selskapet selv har plikt til å gi på vegne av seg selv gir et halvt rettsgebyr pr. dag.
Gitt satsene pr. nå blir dette kr 1025 x 0,5 = kr 512,50 pr. dag dersom selskapet er for sen med å levere selvangivelse, omsetningsoppgave osv. Samlet tvangsmulkt er begrenset til 50 ganger rettsgebyret. Pr. nå altså kr 51.250

For de som er pliktig til å levere tredjepartsopplysninger er tvangsmulkten 2 ganger rettsgebyret. Altså kr 2050 pr. dag. Dette kan eksempel gjelde manglende rapportering av aksjonærregisteroppgave. Her blir selskapet vurdert å være en tredjepartsleverandør til aksjonærenes selvangivelse knyttet til aksjeverdier, utbytte mv.

Manglende levering av A-melding gir 1/10 rettsgebyr pr. inntektsmottaker pr. dag, maksimert til 1000 rettsgebyr, altså kr 1.025.000.

Tilleggsskatt er en ekstra skatt dersom man gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler. Denne tilleggsskatten vil ofte kunne komme i tillegg til tvangsmulkt. Bare i enkelte tilfeller blir det samordning mellom tilleggsskatt og tvangsmulkt, for eksempel der ligningen blir fastsatt ved skjønn (man har rett og slett ikke levert selvangivelse).

Vi er her for å hjelpe, så ta kontakt med oss om du trenger hjelp til regnskapet eller har behov for rådgivning.

Del dette innlegget

Leave A Comment