Forslag til statsbudsjettet 2019 som er relevant for skatt og avgift

Det du betaler i utbytteskatt øker, mens skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres.