Det blir dyrt å levere for sent – tvangsmulkt

Artikkel med tips fra revisor Knut Haddal