Stikkord: SAF-T

SAF-T og teknologiske endringer   

Av | Publisert
Innføring av SAF-T gir kontrollmyndighetene er grunnlag for å gjennomføre flere og mer effektive bokettersyn.