SAF-T og teknologiske endringer   

Innføring av SAF-T gir kontrollmyndighetene er grunnlag for å gjennomføre flere og mer effektive bokettersyn.