Skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap

På visse betingelser får investor fradrag i personlig skatt på investering i oppstartselskap. Det er viktig å melde riktige opplysninger i aksjonærregisteroppgaven