Opus Bergen  –  digitalisering av regnskap

Om Opus Bergen

Opus Bergen AS er et ledende konsulent- og arkitektselskap innen arealplanlegging og eiendomsutvikling. Selskapet holder til på Nøstet i Bergen, og teamet består av 17 personer med variert og utfyllende kompetanse.

Av prosjekter selskapet jobber med kan nevnes detaljreguleringen av området som i dag huser Bergen Media City. Videre har Opus vært rådgiver og konsulent for reguleringsplan og konsekvensutredning av Flesland Næringspark. Dette prosjektet er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her skal det bygges hotell og kontorarbeidsplasser.

 Hva er viktig når Opus Bergen skal velge regnskapsfører

Når Opus skal velge sine samarbeidspartnere på regnskap, lønn og rådgivningstjenester gjør de et grundig forarbeid. Ledelsen er helt avhengig av at regnskapet er oppdatert, og at det er gode systemer for timeregistrering og prosjektoppfølging.  – ‘Vi er avhengig av en leverandør som har den nødvendige kompetansen, er fremoverlent og bidrar med løsninger’, sier daglig leder Nancy Jøssang

Tind Økonomi  – digitalisering og integrasjonsløsninger

Helt fra starten av samarbeidet i 2016 bidro vi med implementeringen av nytt økonomisystemer da selskapet gikk fra en papirbasert hverdag til en helelektronisk løsning. I løpet av kort tid ble dyre lokaler frigjort fra arkivrom til kontor.  Dette alene har ofte stor effekt på resultatet, spesielt når man er lokalisert i Bergen Sentrum.

I september 2019 fikk vi bidra i neste fase i digitaliseringsreisen når vi sammen med selskapet løftet hele økonomifunksjonen på web og etablerte en integrasjon mellom Poweroffice GO og Moment. En av de største fordelene med dette har vært at prosjekt og timeregistreringen har blitt mer tilpasset selskapets behov, samtidig som tilgjengeligheten til økonomisystemet har blitt vesentlig forenklet.  Mindre manuelt arbeid og systemer som snakker sammen gir et oppdatert regnskap i sanntid.

-Jeg trenger en samarbeidspartner jeg kan drøfte problemstillinger med, og som skjønner det vi holder på med, sier Nancy Jøssang

Dette har vi i Tind Økonomi tatt konsekvensen av og innretter derfor alle våre tjenester slik at vi kan være en reell økonomipartner for våre kunder. Da må vi frigjøre tid på rutineoppgaver, og derfor er vi spesielt opptatt av å automatisere og effektivisere bilagsbehandlingen så mye som mulig.

Vi ønsker å være en del av det teamet som skal sikre at eierne sine forventninger til lønnsomhet blir nådd.  Vi er svært stolte av å ha Opus Bergen som kunde.  Vil du lese mer om Opus kan du besøke selskapets hjemmesider – www.opus.no

Ønsker du eller din bedrift en prat om integrasjoner eller valg av regnskapssystem, er du alltid velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat. Ring Knut Haddal på 90583927

Del dette innlegget

Published On: June 2019Comments Off on Opus Bergen  –  digitalisering av regnskap