Elektronisk kjørebok – et krav?

Flere av våre kunder har tatt kontakt, og spurt om det er et krav å ha elektronisk kjørebok i biler som benyttes til yrkeskjøring.