En digitaliseringsreise

‘Når jeg ser fem år tilbake i tid hadde jeg ikke trodd at vi skulle være der vi er i dag i forhold til systemer’, sier Nancy Jøssang daglig leder i Opus Bergen AS – et ledende konsulent- og arkitektselskap innen arealplanlegging og eiendomsutvikling med tilhold på Nøstet i Bergen.

‘Vi bestemte oss for å gjøre noe med regnskapsfunksjonen i 2016, og Tind Økonomi var en av de vi vurderte i prosessen, og som til slutt ble valgt som samarbeidspartner. Vi hadde et regnskapssystem som var installert på server, og som ikke ga oss tilstrekkelig kontroll over timer og prosjekter. Da kompenserte vi med å lage excel-modeller som ble verre og verre å vedlikeholde. Vi klarte heller aldri å være oppdatert raskt nok, slik at vi kunne gjøre tiltak. Vi måtte bare erkjenne faktum når det en gang forelå. Dette var ikke tilstrekkelig for meg som daglig leder, og jeg søkte etter nye løsninger.’

Opus Bergen AS har jobbet med mange prosjekter. Det kan nevnes detaljreguleringen av området som i dag huser Bergen Media City. Videre har Opus vært rådgiver og konsulent for reguleringsplan og konsekvensutredning av Flesland Næringspark. Dette prosjektet er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her bygges det hoteller og kontorarbeidsplasser.

«vi er avhengig av at regnskapet er oppdatert og at vi har kontroll på timeforbruket. Videre er det viktig for oss å ha en proaktiv regnskapsleverandør som har den nødvendige kompetansen og som bidrar med løsninger», sier Nancy Jøssang.

 

Digitalisering og integrasjonsløsninger

Helt fra starten av samarbeidet i 2016 bidro vi i Tind Økonomi med implementeringen av nytt økonomisystemer da selskapet gikk fra en papirbasert hverdag til en helelektronisk løsning. I løpet av kort tid ble dyre lokaler frigjort fra arkivrom til kontor.  Dette alene har ofte stor effekt på resultatet, spesielt når man er lokalisert i Bergen sentrum.

I september 2019 bidro vi i neste fase i digitaliseringsreisen når vi sammen med selskapet løftet hele økonomifunksjonen på web og etablerte en integrasjon mellom Poweroffice GO og Moment. Moment er et prosjekt og timeregistreringssystem tilpasset arkitekter og konsulenter som enkelt kan integreres med regnskapssystemet.

Den største gevinsten!

De største fordelene med det vi har gjort er at prosjekt og timeregistreringen har blitt mer tilpasset selskapets behov, samtidig som tilgjengeligheten til økonomisystemet har blitt vesentlig forenklet.  Mindre manuelt arbeid, og systemer som snakker sammen gir et oppdatert regnskap i sanntid.

‘Jeg trenger en samarbeidspartner jeg kan drøfte problemstillinger med, og som skjønner det vi holder på med,’ sier Nancy Jøssang

Dette har vi i Tind Økonomi tatt konsekvensen av og innretter derfor alle våre tjenester slik at vi kan være en reell økonomipartner for våre kunder.

‘Samarbeidet med Tind Økonomi har fungert supert fra dag en. Vi føler oss prioritert og bruker de også styrerommet når det er saker knyttet til regnskap eller økonomi. Dette er en løsning som passer perfekt for oss,’ avslutter Nancy Jøssang.

Lurer du på om Tind Økonomi også kan være perfekt for deg og din bedrift? Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.