Kundekontroll

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å gjennomføre kundekontroll både før vi påtar oss et oppdrag, samt ved senere endringer i eksisterende kundeforhold.

For å gjøre dette så effektivt som mulig har vi valgt en elektronisk løsning der du identifiseres ved bruk av BankId.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll om opplysninger om foretaket, legitimering av selskapets berettigede personer, registrering av reelle rettighetshavere og hvorvidt en person er politisk eksponert (såkalt «PEP»)

Det tar bare noen få minutter å fylle ut skjemaet. Takk for hjelpen!