Personal & HR

Vi avlaster og bistår daglig leder i personalspørsmål.

Hos oss får du alle personaldata samlet i et system. Vi er forhandler av HRM-systemet Simployer som er et kvalitetssikret system som gir deg alt du trenger for å ivareta, og følge opp ansatte. Enkelt, effektivt og oversiktlig.

Fagområdet Personal & HR er stort, og vi har valgt å fokuserer på tjenester innen

  • Fravær (både sykefravær og annet fravær)
  • Personalsaker (bistå i den vanskelige samtalen)
  • Personalrådgivning (bistand med å etablere rutiner og god praksis)

Vi sørger for at resultatet av vår bistand er i overensstemmelse med regelverk og lovgivning.

Vår påstand er at et systematisk arbeid på personalområdet gir mer fornøyde ansatte, en daglig leder som kan være mer utadrettet mot kunder og marked. Resultatet av dette er høyere trivsel og bedre lønnsomhet!

Du får en gratis rådgivende samtale med vår personalrådgiver. Les mer på vår blogg

Bli kunde
Vi hjelper med
  • Reiseregning og utlegg
  • Ferie, fri og fravær
  • Sykefraværsoppfølging
  • Time og lønnsregistrering
Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16.
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Besøksadresse:
Brugata 6, 4. etg, 5200 Os - tlf: 978 90 556

Kontaktskjema

Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen på denne nettsiden

Du kan lese personvernerklæringen her