Budsjettering og likviditetsstyring

Mange mener budsjettering er unødvendig. Vi mener at et fast målepunkt – på et gitt tidspunkt – er viktig, og i mange tilfeller nødvendig.

Men fra dette tidspunktet og fremover, er rullerende prognose det beste styringsverktøyet.  Ting endrer seg, og nye forutsetninger vil påvirke det endelige resultatet.

Du kan benytte oss til en kvalitativ gjennomgang av budsjettforutsetningene, og til den tekniske utarbeidelsen og presentasjonen av det integrerte resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet.

Bli kunde