Tind Økonomi støtter Stord Hestesportsenter

Av | Publisert
Initiativ, pågangsmot og engasjement er egenskaper vi i Tind Økonomi verdsetter høyt. Når dette i tillegg drives av viljen av å skape en aktivitetsarene der barn og unge kan utfolde seg, ønsker vi å bidra. Det er viktigere enn noen gang å trygge disse miljøene, og den muligheten et slikt fellesskap gir for personlig utvikling.

Skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap

Av | Publisert
På visse betingelser får investor fradrag i personlig skatt på investering i oppstartselskap. Det er viktig å melde riktige opplysninger i aksjonærregisteroppgaven

SAF-T og teknologiske endringer   

Av | Publisert
Innføring av SAF-T gir kontrollmyndighetene er grunnlag for å gjennomføre flere og mer effektive bokettersyn.

"Skal bare…." - et hinder for bedre lønnsomhet!

Av | Publisert
Hvor ofte har man ikke tenkt; det er mye jeg skulle gjort bare jeg hadde tid! Men det blir ofte med tanken, selv om det i et litt lenger perspektiv hadde gitt bedre lønnsomhet å ta seg tid for å spare tid. Vi vet det, men likevel blir vi opptatt av de dagligdagse oppgavene. Det som

Tind Økonomi gir tilbake!

Av | Publisert
Støtter du lokalt eierskap? Vi bidrar til å realisere muligheter i nærmiljøet. I 2019 bidro Tind Økonomi AS med 2,8 mill i Os og på Voss. Støtt lokalt eierskap slik at vi kan gi enda mer i årene som kommer!

Valg av nytt økonomisystem – hva du må passe på?

Av | Publisert
Alle vil vel jobbe enklere? Alle er vi på jakt etter å forenkle.  Det vi kan gjøre enklere og smartere gjør at vi kan bruke tid på noe annet. Noe vi opplever som mer meningsfylt og som gir en bedre utnyttelse av de samlede ressursene, og dermed også gir et bedre økonomisk resultat og arbeidstilfredshet.