Tind Økonomi støtter Stord Hestesportsenter

Av | Publisert
Initiativ, pågangsmot og engasjement er egenskaper vi i Tind Økonomi verdsetter høyt. Når dette i tillegg drives av viljen av å skape en aktivitetsarene der barn og unge kan utfolde seg, ønsker vi å bidra. Det er viktigere enn noen gang å trygge disse miljøene, og den muligheten et slikt fellesskap gir for personlig utvikling.

Skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap

Av | Publisert
På visse betingelser får investor fradrag i personlig skatt på investering i oppstartselskap. Det er viktig å melde riktige opplysninger i aksjonærregisteroppgaven

SAF-T og teknologiske endringer   

Av | Publisert
Innføring av SAF-T gir kontrollmyndighetene er grunnlag for å gjennomføre flere og mer effektive bokettersyn.

"Skal bare…." - et hinder for bedre lønnsomhet!

Av | Publisert
Hvor ofte har man ikke tenkt; det er mye jeg skulle gjort bare jeg hadde tid! Men det blir ofte med tanken, selv om det i et litt lenger perspektiv hadde gitt bedre lønnsomhet å ta seg tid for å spare tid. Vi vet det, men likevel blir vi opptatt av de dagligdagse oppgavene. Det som

Tind Økonomi gir tilbake!

Av | Publisert
Støtter du lokalt eierskap? Vi bidrar til å realisere muligheter i nærmiljøet. I 2019 bidro Tind Økonomi AS med 2,8 mill i Os og på Voss. Støtt lokalt eierskap slik at vi kan gi enda mer i årene som kommer!