Har du styret på stell?

Av | Publisert
Styrearbeid i mindre virksomheter har ofte ikke høyest prioritet. Mange har både rollen som eier, styreleder og daglig leder. I begynnelsen er man kanskje også den som gjør jobben ute i felt. Man starter jo gjerne virksomhet fordi man er god i et fag og har mulighet til å skaffe seg et levebrød.  At man da tar rollen som styreleder er vel kanskje noe man gjør fordi det er et krav etter aksjeloven?

Xledger - komplett løsning for regnskap og økonomi i skyen

Av | Publisert
I Tind Økonomi AS tilbyr vi våre kunder det skybaserte økonomi- og regnskapssystemet, Xledger. Med Xledger har du til enhver tid full oversikt og innsikt i egen virksomhet.  Systemet er veldig godt egnet for samarbeid med oss som byrå.

Gründeren sikrer velferden – fjern formuesskatten

Av | Publisert
Når formuesskatten gir konkurransefordeler for utenlandske eiere og hemmer innovasjon, er det en trussel mot velferdsstaten. Vi trenger å stimulere til nyetableringer og vi trenger å hjelpe de som "hopper" i det. Det er et politisk ansvar å legge forholdene bedre til rette, og dersom de ikke går i skyttergraven så er det mulig å finne gode løsninger som sikrer velferden.

Nå kan du engasjere en styrementor fra Tind Økonomi

Av | Publisert
Selvsagt kan vi hjelpe deg med å få produsert regnskapet, beregnet lønn, fakturert og sørge for at momsoppgaven blir sendt inn før fristen.  Men vil du virkelig skaffe deg et konkurransemessig fortrinn bør du vurdere en av våre andre tjenester.

5 tips for bedre prosjektstyring

Av | Publisert
Nøkkelen til god prosjektstyring ligger i gode rutiner. Her gir vi deg 5 tips for å få stålkontroll på prosjektene dine

Enda enklere regler - Aksjelovene er endret 

Av | Publisert
Krav om forretningskommune er ikke lenger et krav i vedtektene. Aksjelovene er endret der noen regler får virkning fra 1. januar, mens andre regler får virkning fra 1. mars. Les alle endringene i denne artikkelen

Nyheter 2018

Av | Publisert
Her vil vi komme med oppdatert informasjon som vil være relevant for våre kunder.